finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych „Małych Ojczyzn”.

Biuletyn 2010

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 09
(format: pdf, rozmiar pliku: 13.9 MB)

W numerze: Stawiam na innowacyjność, projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”, Virtual Trip Round Great Britain- wirtualna podróż dookoła Wielkoiej Brytanii, Witold Gombrowicz – i jego związki ze Wsolą, Izba Pamięci – Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie, Historia naszych gmin.

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 08
(format: pdf, rozmiar pliku: 12.3 MB)

W numerze: Wystawa Twórców Ludowych; Twórcy ludowi z obszaru LGD Razem dla Radomki: Halina Pękala, Danuta i Zbigniew Glik, Zdzisław i Barbara Bałtowscy, Twórcy ludowi ze Stowarzyszenia „Wrzosowisko”; Dziecięce zespoły ludowe: „Zakrzewiaki”, „Kukułeczki”, „Wolanianki”.

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 07
(format: pdf, rozmiar pliku: 6.13 MB)

W numerze: Muzeum Regionalne w Zakrzewie, Izba Regionalna w Gimnazjum w Przytyku, Muzeum pod Strzechą, Izba Regionalna w Publicznym Gimnazjum w Wolanowie, Izba Regionalna w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli.

Biuletyn informacyjny nr 06
(format: pdf, rozmiar pliku: 9.75 MB)

W numerze: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Fryderyk Chopin i Kolbergowie. Wspomnienia i inspiracje, Wystawa czasowa: Zapomniane przedmioty, zapomniane czasy, Oskar Kolberg, Za zasługi dla kultury ludowej, Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą, Fotoreportaż z imprez promocyjnych w których uczestniczyła LGD „Razem dla Radomki”.

Biuletyn informacyjny nr 05
(format: pdf, rozmiar pliku: 6.94 MB)

W numerze: Papryka, Historia papryki, Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku, Rozmowa z Wójtem gminy Przytyk – Stefanem Błaszczykiem, Rozmowa z Tadeuszem Łaskim – doradcą roliczym w gminie Przytyk, Wizyta LGD z Hiszpanii, Seminarium „Turystyka Wiejska – LGD inicjatorem nowych możliwości rozwoju regionu”.

Biuletyn informacyjny nr 04
(format: pdf, rozmiar pliku: 7.61 MB)

W numerze: Rycerze Bogurodzicy, Mszczuj ze Skrzynna, Dobrogost Czarny z Odrzywołu, Mikołaj Powała z Taczowa, Konkurs: Piękno Doliny Radomki, Fotoreportaż z Dni Kolbergowskich.

Biuletyn informacyjny nr 03
(format: pdf, rozmiar pliku: 8.19 MB)

W numerze: Turystyka wędkarska i żeglarska LGD Razem dla Radomki, Zintegrowany produkt turystyczny regionu LGD, Radomski Okręgowy Związek Żeglarski.

biuletyn lgd

Biuletyn informacyjny nr 02
(format: pdf, rozmiar pliku: 5.94 MB)

W numerze: Witold Gombrowicz we Wsoli, Obrzęd Ścięcia Śmierci, Kolberg i jego związki z Przysuchą.

Biuletyn informacyjny nr 01
(format: pdf, rozmiar pliku: 6.90 MB)

W numerze: Działania Osi 4 Leader, Poradnik: Jak napisać dobry projekt, Leader Szansą rozwoju obszarów wiejskich, Gombrowicz we Wsoli, Czy działając razem można zachęcić skutecznie turystów, Działania promocyjne podejmowane przez LGD Razem dla Radomki.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content