finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Misja Stowarzyszenia

MISJA STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

Wizja

„OBSZAR „RAZEM DLA RADOMKI” AKTYWNY SPOŁECZNIE, KULTURALNIE I GOSPODARCZO, LIDEREM NA POŁUDNIU MAZOWSZA”

Misja

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM DLA RADOMKI” NARZĘDZIEM PRZYCZYNIAJĄCYM SIĘ DO ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU POPRZEZ WSPARCIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WYKORZYSTANIE UNIKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH I HISTORYCZNYCH OBSZARU.

Misja Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” definiuje sposób działania społeczności lokalnej zamieszkującej obszar, który podlega analizie w Lokalnej Strategii Rozwoju, ale także określa rolę LGD w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Wynika z tego, że LGD „Razem dla Radomki” ma za zadanie inicjować przedsięwzięcia określone w LSR poprzez aktywizowanie wszystkich lokalnych podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, które dzięki wykorzystaniu środków oferowanych w ramach podejścia Leader przyczynią się do rozwoju społeczno – gospodarczego omawianego obszaru, a tym samym osiągną cele wyznaczone w LSR. Ponadto Lokalna Grupa Działania jest także realizatorem własnych projektów, zmierzających do rozwoju obszaru, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Efektem zaangażowania tak wielu podmiotów będzie rozwój regionu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwój i mechanizmem RKLS.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content