finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zamówienia

 

lgd razem dla radomki

14.11.2019 r.

Oferta pracy: Opracowanie materiału dydaktycznego – Podstawy ECDL

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w związku z realizacją projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” poszukuje osoby do opracowania autorskiego materiału dydaktycznego do szkolenia e-learningowego – Podstawy ECDL

Szczegółwa treść ogłoszenia dotyczącego wyboru trenera prowadzącego szkolenia stacjonarnego dostępna jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/multicel/zapytanie_opracowanieszkolenia_elearning

więcej

lgd razem dla radomki

14.11.2019 r.

Oferta pracy: Trener – księgowość w organizacji pozarządowej i w małej firmie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w związku z realizacją projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” poszukuje osoby do prowadzenia szkolenia z zakresu podstaw księgowości w organizacji pozarządowej i w małej firmie.

więcej

lgd razem dla radomki

13.11.2019 r.

Oferta pracy: Trener – kurs komputerowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w związku z realizacją projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” poszukuje osoby do prowadzenia szkoleń komputerowych.

Szczegółwa treść ogłoszenia dotyczącego wyboru trenera prowadzącego szkolenia stacjonarnego dostępna jest pod adresem: „www.razemdlaradomki.pl/dok/multicel/zapytanie_szkoleniakomputerowe.docx
więcej

lgd razem dla radomki

31.10.2019 r.

Oferty pracy: Trenerzy do projektu Akademia Menadżerów NGO.

W zawiązku z realizacją przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zadania publicznego pt. „Akademia Menadżerów NGO” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego poszukujemy trenerów do przeprowadzenia warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

więcej

lgd razem dla radomki

31.10.2019 r.

Oferta pracy: Doradca dla organizacji pozarządowych.

W związku z realizacją zadania publicznego „Akademia Menadżerów NGO” – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poszukuje osoby do prowadzenia mobilnego doradztwa dla organizacji pozarządowych.
więcej

lgd razem dla radomki

21.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener – warsztaty taneczne.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w związku z realizacją projektu pn. „Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji” – zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów z zakresu warsztatów tanecznych
więcej

lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener – warsztaty fitness dla seniorów

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w związku z realizacją projektu pn. „Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji” – zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów fitness dla seniorów.

Zakres obowiązków: Prowadzenie warsztatów fitness dla 6 grup seniorów (osób które ukończyły 55 lat) liczących po 10 osób każda. Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest: poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność).

Wymagania: Trener powinien posiadać doświadczenie związane z realizacją zajęć/warsztatów oraz wykształcenie/ukończone kursy uprawniające do prowadzenia szkoleń w w/w zakresie.
więcej

lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener – warsztaty komputerowe dla seniorów

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w związku z realizacją projektu pn. „Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji” – zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów komputerowych dla seniorów.

Zakres obowiązków: Prowadzenie warsztatów stacjonarnych z zakresu podstaw nauki obsługi komputera, praktycznego korzystania z komputera i aplikacji internetowych, tekstowych w 6 ośrodkach. W warsztatach uczestniczyć będą grupy, w skład których będą wchodziły osoby powyżej 55 r. życia.

Wymagania: Trener powinien posiadać doświadczenie związane z realizacją zajęć/warsztatów oraz wykształcenie/ukończone kursy uprawniające do prowadzenia szkoleń w w/w zakresie.
więcej

lgd razem dla radomki

20.08.2019 r.

Oferta pracy: Trener – warsztaty z zakresu fotografii i nagrywania filmów multimedialnych.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w związku z realizacją projektu pn. „Remix Pokoleń. Seniorzy i młodzi na rzecz edukacji kulturowej i integracji” – zadania dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów z zakresu fotografii i nagrywania filmów multimedialnych.
więcej

lgd razem dla radomki

18.04.2019 r.

Zapytanie o cenę: zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej

Termin składania ofert mija w dniu 24.04.2019 r. o godzinie 14.00.
więcej

lgd razem dla radomki

03.04.2019 r.

Zapytanie o cenę: przygotowanie cateringu na konferencję

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą przygotowania usługi cateringu na organizowaną konferencję inaugurującą projekt Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji oferty, określonej w zapytaniu o cenę – dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl/dok/ Zapytanie_catering_multicel.pdf
więcej

lgd razem dla radomki

06.03.2019 r.

Nabór na stanowisko pracy – realizacja usług informatyczno-graficznych

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ogłasza nabór na stanowisko pracy związane ze świadczeniem usług informatyczno-graficznych na potrzeby realizacji działań Biura LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu realizowanego dla Poddziałania 19.4. „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
więcej

lgd razem dla radomki

17.07.2018 r.

Oferty pracy: Trenerzy do projektu „Skuteczni Menadżerowie Społeczni”

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Skuteczni Menadżerowie społeczni” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki poszukuje trenerów do prowadzenia warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

Zarządzanie i administracja w organizacji pozarządowe i grupie nieformalnej Dokumenty aplikacyjne – ogłoszenie
więcej

lgd razem dla radomki

17.07.2018 r.

Oferta pracy: Doradca mobilny dla organizacji pozarządowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Skuteczni Menadżerowie Społeczni” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki poszukuje:

Doradcy dla organizacji pozarządowych do prowadzenia Mobilnego Punktu Doradczego.
więcej

lgd razem dla radomki

11.07.2018 r.

Zapytanie o cenę: Realizacja serii nagrań wideo podczas festiwalu – Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do składania ofert dotyczących Realizacja serii nagrań wideo podczas festiwalu – Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie w dniu 22.07.2018 r.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym – dostępnym pod adresem https://razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanie_Stepniak2018.PDF

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 18.07.2018 r., godz.16.00 do Biura LGD” Razem dla Radomki” mieszczącego się w Janiszewie, przy ul. Zielonej 127, 26-652 Zakrzew, lub mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl.
więcej

lgd razem dla radomki

02.10.2017 r.

Nabór na stanowisko pracy – realizacja usług informatyczno-graficznych

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” ogłasza nabór na stanowisko pracy związane ze świadczeniem usług informatyczno-graficznych na potrzeby realizacji działań Biura LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu realizowanego dla Poddziałania 19.4. „Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” …
więcej

lgd razem dla radomki

01.09.2017 r.

Ogłoszenie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń w projekcie: Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki poszukuje trenerów do prowadzenia szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
więcej

lgd razem dla radomki

07.08.2017 r.

Ogłoszenie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń e-learnigowych – Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki poszukuje:
więcej

lgd razem dla radomki

07.08.2017 r.

Oferta: Doradca dla organizacji pozarządowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki poszukuje:

Doradcy dla organizacji pozarządowych do prowadzenia Mobilnego Punktu Doradczego
więcej

lgd razem dla radomki

19.07.2017 r.

Zapytanie: Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń e-learningowych

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej” Stowarzyszenie „Razem dla Radomki poszukuje:
więcej

lgd razem dla radomki

18.07.2017 r.

Zapytanie o wybór trenerów do prowadzenia szkoleń stacjonarnych.

W zawiązku z realizacją zadania publicznego „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej” Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” poszukuje trenera/szkoleniowca do przeprowadzenia spotkań szkoleniowych w następujących obszarach tematycznych:
więcej

lgd razem dla radomki

05.06.2017 r.

Zapytanie o cenę: przygotowanie cateringu na konferencję.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą przygotowania usługi cateringu na organizowaną konferencję pn. Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.
więcej

lgd razem dla radomki

08.04.2017 r.

Zapytanie o cenę: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji oferty, określonej w zapytaniu o cenę – dostępnym pod adresem https://razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanie_wielofunkcyjne.pdf

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 14.04.2017 r., godz.15.00 do Biura LGD” Razem dla Radomki” mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: promocja@razemdlaradomki.pl.
pobierz

więcej

12.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe: Realizacja filmu promującego dziedzictwo kulinarne i producentów produktów regionalnych i tradycyjnych.

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji filmu przygotowywanego w ramach inicjatywy „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym – dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 19.08.2016 r., godz.15.00 do Biura LGD” Razem dla Radomki” mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: promocja@razemdlaradomki.pl

26.07.2016 r.

Nabór trenerów do pracy w projekcie: Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” realizowanych w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowiska osób związanych z realizacją szkoleń stacjonarnych, warsztatów oraz szkoleń e-learningowych.

Obecnie trwa rekrutacja na następujące stanowiska pracy:

 • Trener- Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich. Sprawdź ofertę.
 • Trener- Nowoczesne pszczelarstwo Sprawdź ofertę.
 • Trener – Warsztaty kulinarne „Tradycyjna kuchnia regionu radomskiego”. Sprawdź ofertę.
 • Trener – Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Sprawdź ofertę.
 • Trener -Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości. Sprawdź ofertę.
 • Trener – Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych. Sprawdź ofertę.
 • Trener – Warsztaty przetwarzania wyrobów mlecznych na produkcję serów i wyrobów podobnych. Sprawdź ofertę.
 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju obszarów wiejskich. Sprawdź ofertę.
 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych. Sprawdź ofertę.
 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Papryka Przytycka – produktem tradycyjnym Sprawdź ofertę.
 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Sprawdź ofertę.
 • Trener/Tutor szkolenia e-learningowego: Produkty tradycyjne i lokalne w systemie żywności wysokiej jakości. Sprawdź ofertę.

CV i list motywacyjny wraz informacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, wraz z wykazem prowadzonych szkoleń, ew. referencji listów polecających prosimy kierować na adres mailowy: promocja@razemdlaradomki.pl wpisując w tytule: Mazowiecka Kuźnia Smaków – oferta pracy w charakterze trenera – Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, osobiście lub za pomocą poczty na adres Biura LGD „Razem dla Radomki” : ul. Wernera 9/11 26-600 Radom. Dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazywać do dnia 5 sierpnia 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny pod nr 48 38 58 996.

30.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe: Realizacja filmu promującego folklor i Festiwal – Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji filmu poświęconego pokazaniu piękna dziedzictwa kultury ludowej, związanej z organizowanym od 10 lat festiwalem „Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka” w Wieniawie.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym – dostępnym pod adresem www.razemdlaradomki.pl/dok/Zapytanieofertowe_Stepniak.pdf

Wypełnioną ofertę prosimy o przekazanie w terminie do dnia 12.07.2016 r., godz.1500 do Biura LGD” Razem dla Radomki” mieszczącego się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 lub mailowo wysyłając informację na adres: poczta@razemdlaradomki.pl

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content