finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Partnerskie Mazowieckie LGD

 

Partnerskie Mazowieckie LGD

Porozumienie Lokalnych Grup Dzia?ania Po?udniowego Mazowsza

9 grudnia 2011 r. Lokalne Grupy Działania z terenu południowego Mazowsza do budowy porozumienia organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a także w trosce o efektywny rozwój obszarów wiejskich podpisały Deklarację Współpracy. Wśród pierwszych ośmiu sygnatariuszy umowy były następujące LGD: „Razem dla Radomki”, „Na Piaskowcu”, „Dziedzictwo i Rozwój”, „Wspólny Trakt”, „Puszcza Kozienicka”, „Wszyscy Razem”, „Gminy Nadpiliczne”, „Zapilicze”.

W 2013 roku do partnerstwa przystąpiły LGD: „Ziemia Mińska”, „Forum Powiatu Garwolińskiego”, „Natura i Kultura”, a w 2014 roku kolejne LGD: „Zielone Mosty Narwi”, „Bądźmy Razem”, Fundacja Aktywni Razem Lokalna Grupa Działania, Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. Obecnie Nasze Partnerstwo liczy piętnastu członków.

Deklaracja stanowi efekt dotychczas podejmowanych działań i pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami, która została zawiązana w 2009 roku. Lokalne Grupy Działania wspólnie realizowały inicjatywy i wydarzenia związane z promocją turystyki wiejskiej, dziedzictwa kulturowego gmin, organizowały spotkania związane z pracami nad realizacją działań Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak równie? i konferencje nt. powiązań kooperacyjnych polskich przedsiębiorstw oraz wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych które zorganizowane zostały w 2011 roku. Koordynacje współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu południowego Mazowsza powierzono Prezesowi LGD „Razem dla Radomki” – Cezaremu Adamowi Nowek.

Celem nawiązanej współpracy jest budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, aktywizowanie społeczności lokalnej, realizacja projektów współpracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rozwój turystyki jak równie? budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi.

Partnerstwo ma przyczyni? si? do stworzenia i realizacji wizji rozwoju przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców obszarów wiejskich, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy lokalnych środowisk obszaru partnerskiego działania.

 

INICJATYWY

 1. Seminarium
  Konferencja przedstawicieli LGD Południowego Mazowsza. 20.01.2011 r. – Magnuszew
  wi?cej
 2. Szkolenie:
  Wytwarzanie produktów tradycyjnych i regionalnych z własnych surowców w gospodarstwach rolników indywidualnych – stan i perspektywy. 16 listopada 2011 r. – Radom
  więcej
 3. Udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel jako wystawcy
  więcej
 4. Udział w Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Kozienicach
  Tegoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego odbyły się 26 sierpnia 2012 r. w Kozienicach, i zostały zrealizowane w ramach projektu „Powiat Kozienicki Stolic? Kultury Mazowsza 2012 roku”. Były to również trzecie Dożynki Wojewódzkie w których uczestniczyła nasza Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, zaproszona na tą uroczystość przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Organizatorami Dożynek byli: Biskup Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski, Starosta Powiatu Kozienickiego – Pan Janusz Stąpór oraz Burmistrz Gminy Kozienice – Pan Tomasz Śmietanka. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Stanisław Kalemba. Mazowieckie święto Plonów to jedna z największych imprez na Mazowszu oraz doskonała okazja do wspólnego podziękowania za plony, kultywowania regionalnych tradycji i wspólnej radości z owoców pracy rolników oraz przedsiębiorców z naszego regionu. Uroczystość rozpoczęła się mszą Świętą pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika, po której pochód przeszedł na Stadion Miejski w Kozienicach. Tradycją stało się, że ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi – w tym roku byli to Aneta Szewc i Romuald Pierzchała. Starostowie dożynek przekazali symboliczny chleb na ręce Biskupa, Marszałka Województwa, Wojewody, Starosty Powiatu Kozienickiego i Wójtów, zaś ci podzielili się chlebem z uczestnikami imprezy dożynkowej, przekazując go jako symbol pokoju i dziękczynienia za plony.

  Tradycyjnie uroczystościom tym, które są uhonorowaniem całorocznego trudu rolników i ich rodzin towarzyszyły ekspozycje gospodarstw agroturystycznych, firm i przedsiębiorstw, konkursy i prezentacje twórców ludowych z Mazowsza. Jednym z najważniejszych elementów imprezy była prezentacja wieńców dożynkowych, wykonanych z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów. Oprócz tradycyjnego podziękowania za plony i złożenia wieńców dożynkowych podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe i branżowe – stanowiąc podsumowanie rolniczych konkursów i plebiscytów. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, oprócz tradycyjnych uroczystości mogliśmy posługach dobrej muzyki i zobaczyć na żywo występy lokalnych kapel, kabaretu Limo oraz zespołu Sumbutastic. Publiczność oczarował występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, które zaśpiewało najbardziej znane ludowe piosenki, jednak największy zachwyt budziły tańce, których choreografia była przygotowana perfekcyjnie.

  Liczne grono osób odwiedziło też stoisko wystawiennicze Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”, na którym zaprezentowaliśmy materiały promocyjne i informacyjne, publikacje, mapy, informatory turystyczne, przewodniki, gadżety i ulotki promujące wypoczynek w Dolinie Radomki oraz usługi firm z branży turystycznej. Dodatkową atrakcją naszego stoiska był pokaz rzeźbiarstwa w wykonaniu Barbary i Zdzisława Bałtowskiego – rzeźbiarza ludowego z Przysuchy, współpracującego z naszym Stowarzyszeniem. Odwiedzający mogli spróbować poczęstunku związanego z produktami lokalnymi i tradycyjnymi naszego obszaru – wyrobów związanych „Papryką Przytycką (m.in. dżem z papryki), tradycyjnego pieczywa z Piekarni Wacyn, czy naturalnie mętnego soku – Smaczek z Doliny Radomki przygotowanego przez Gospodarstwo Rolne Państwa Bankiewicz.

  Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki -Twórca Ludowy Zdzis?aw Ba?towski
  Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Stoisko Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki - Degustacja Soków- Smaczu? z Doliny Radomki Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wie?ce Do?ynkowe Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wie?ce Do?ynkowe
  Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wie?ce Do?ynkowe Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wie?ce Do?ynkowe Do?ynki Województwa Mazowieckiego w Kozienicach - Wyst?p Zespo?u Pie?ni i Ta?ca Mazowsze
 5. Udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej Agrotravel 2013 w charakterze wystawców: Udział w Targach
  więcej

 

Pobierz

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content