finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

O stowarzyszeniu „Razem dla Radomki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) jest organizacją pozarządową działająca od 2008 roku w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin znajdujących się na południu województwa mazowieckiego: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. W latach 2009 – 2015 na ww obszarze LGD odpowiadała za wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego tych terenów poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gmin. W prowadzonych działaniach LGD korzystała z środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 i nie tylko.

W naszych działaniach stawiamy na innowacyjność i efektywność. Skutecznie sięgamy, samodzielnie i w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi i prywatnymi, po środki zewnętrzne (unijne i krajowe) na realizację projektów edukacyjnych, artystycznych i innowacyjnych, których łączna wartość z okresu 2009- – 2015 roku wyniosła ponad 2 mln złotych.

Zrealizowane dotychczas projekty:

W bieżącej perspektywie unijnej LEADER koncentruje się na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (tzw. RLKS). Zadaniem LEADER jest wspierany rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Zadania realizowane przez LGD w tym obszarze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to:

  1. rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
  2. opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru projektów;
  3. zapewnianie spójności z Lokalną Strategią Rozwoju wdrażaną w latach 2016 – 2023 (LSR) podczas procesu wyboru projektów poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładuw realizację celów i strategii;
  4. opracowanie procedur naboru wniosków (grantowa i standardowa) oraz określanie kryteriów wyboru;
  5. przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie; wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;
  6. monitorowanie wdrażania w latach 2016 – 2023 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i projektów będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.

Nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi z Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Litwy i Czech jak również z Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa mazowieckiego tworzącymi Mazowiecką Sieć LGD oraz z LGD zinnych województw.

Niezmiernie istotną kwestią jest promocja naszych małych ojczyzn, dlatego w tym celu opracowaliśmy liczne publikacje, foldery, mapy jak również nowoczesne portale internetowe, na których każdy z internautów może obejrzeć ciekawe filmy, galerie, prezentacje, skorzystać z konsultacji on-line, czy też odbyć wirtualną wycieczkę po najpiękniejszych zakątkach naszego terenu.

Kontakt:
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
Ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom
tel./fax. 48 38 58 996

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” gdzie znajdą Państwo więcej informacji o nas.
www.razemdlaradomki.pl
www.wdolinieradomki.pl
www.innowacyjnaradomka.pl
www.elearning-szkolenia.eu
www.paprykaprzytycka.eu
www.multicel.koronakrakowa.pl
www.mazowieckasieclgd.eu

mapa obszaru stowarzyszenia razem dla radomki
mapa obszaru stowarzyszenia razem dla radomki
mapa obszaru stowarzyszenia razem dla radomki

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content