NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

centrum akrtywnosci lokalnej
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 4451930


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności


informator informator
aktywna wieś

21.02.2017 r.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

”

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

pobierzdo góry do góry

21.02.2017 r.

Ruszyła nowa edycja konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie.

Mazowsze Lokalnie to jeden z najpopularniejszych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych na terenie naszego województwa. W poprzednich edycjach skorzystało z niego kilkanaście organizacji i grup nieformalnych z obszaru Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. W trwającym od 27 lutego do 20 marca 2017 roku konkursie pula dostępnych środków wynosi 676 400,00 zł dostępnych w trzech ścieżkach inicjatywy oddolne (440 000,00 zł), wsparcie grup samopomocowych (33 000,00 zł) i rozwój organizacji (203 400,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie od 15 maja do 31 października 2017 r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł.

pobierzdo góry do góry

20.02.2017 r.

Prezentujemy najlepsze produkty kulinarne Doliny Radomki z Gminy Przysucha wyróżnione Laurem LGD: Gagałuchy czyli gołąbki w innej postaci oraz staropolską zupę owocową Garus.

Dziedzictwo kulinarne, to jeden z wielu obszarów, które Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” stara się rozwijać, promując produkty, przedsiębiorców, organizując konkursy na najlepsze produkty regionalne, konkursy kulinarne, a także organizując stoiska wystawiennicze na największych w kraju wydarzeniach związanych z promocją rolnictwa, produktów spożywczych – tych tradycyjnych i regionalnych. W ubiegłym roku w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Planu Operacyjnego” przeprowadziliśmy konkurs na najlepsze produkty regionalne i lokalne Doliny Radomki.

Dziś prezentujemy Państwu wyjątkowo smaczne produkty przygotowane przez uczennice Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu – „Gagałuchy” – gołąbki w innej postaci oraz „Garus” staropolską zupę owocową.

pobierzdo góry do góry

20.02.2017 r.

Zapraszamy na VII Przysuskie Spotkania Chórów Z wizytą u Kolberga. 25.02.2017 r. - Przysucha

Nauczycielskie Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego „Canto” w Przysusze wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem dla Radomki zaprasza w najbliższa sobotę 25 lutego 2017 roku na godzinę 16.00 na VII Przysuskie Spotkania Chórów „Z wizytą u Kolberga”. Spotkania te to cykliczne wydarzenie, którego celem jest m. in. promocja i prezentacja chórów, zespołów, przedstawienie przygotowanych programów artystycznych, wspólne muzykowanie i integracja zespołów, a także promocja miasta Przysucha.

pobierzdo góry do góry

17.02.2017 r.

Mój Kolberg. Zaczarowana Góra w dobie nowych mediów. Obrazy Oli Siekierko.

Zapraszamy w dniu 22 lutego na otwarcie wystawy „Mój Kolberg. Zaczarowana Góra w dobie nowych mediów. Obrazy Oli Siekierko, które odbędzie się w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddziale Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, al. Jana Pawła II 11.

Wystawa czasowa „Mój Kolberg. Zaczarowana Góra w dobie nowych mediów. Obrazy Oli Siekierko”, udostępniona w nowoczesnej interpretacji artystycznej – malarskiej i multimedialnej, przypomina dorobek Oskara Kolberga, zachęca również do poznania dawnej kultury wsi i powrotu do baśniowego świata.

pobierzdo góry do góry

16.02.2017 r.

Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek – członkiem Rady Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Cezary Adam Nowek został powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w skład Rady Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Park Spółdzielczy w Płońsku. W dniu 15 lutego 2017 roku został zatwierdzony skład Rady w siedzibie MPNT w Płońsku. Pomysł na utworzenie organizacji w formie spółdzielni, jest odpowiedzią Samorządu Województwa Mazowieckiego na zidentyfikowane zapotrzebowanie na kompleksowe wsparcie innowacyjnego rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Konieczność efektywnego konkurowania w wymiarze europejskim i światowym wymaga działań mających na celu stymulowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi oraz pomiędzy firmami a sferą B+R. Nieodzowną funkcją Parku będzie również działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności technicznej i transferu wiedzy do praktyki.

pobierzdo góry do góry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 archiwum 

szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.