Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439690


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Aktualności

informator Wiejscy Wirtuozi Smaki z doliny Radomki Skuteczne NGO

Informujemy, i? w dniu 07.06.2022 r. - Biuro LGD Razem dla Radomki z uwagi na udzia? pracowników w seminarium czynne b?dzie w godzinach od 8.00 do 12.00.

pobierzdo góry

Do 5000 PLN czeka na aktywnych mieszka?ców Mazowsza, by mogli zrealizowa? swoje pomys?y. Chcecie zorganizowa? wystaw? lokalnych artystów, warsztaty kulinarne, wycieczki, pó?kolonie sportowe, zaj?cia teatralne czy razem zbudowa? altank? do spotka? s?siedzkich

pobierzdo góry

Krajowa Sie? Obszarów Wiejskich og?osi?a kolejn? edycj? konkursu na Najaktywniejsze Liderki Wiejskie. Nabór zg?osze? trwa do dnia 29 lipca 2022 r.

pobierzdo góry

Laury Marsza?ka dla najlepszych mazowieckich smaków, produktów lokalnych przyznane dla Stowarzyszenia Rozwoju Promocji Wsi Wsola i Okolic B?d?my Razem oraz dla Pana Krzysztofa Wikali?skiego.

pobierzdo góry

Lasy Pa?stwowe zapraszaj? wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzi?cia udzia?u w konkursie pod has?em „Sportowa Natura”. Chc? wspólnie promowa? ruch na ?wie?ym powietrzu w otoczeniu przepi?knej polskiej przyrody.

pobierzdo góry

5 czerwca w Przysusze odby? si? ju? po raz 62, przegl?d tradycyjnego folkloru pod nazw? Dni Kolbergowskie. Partnerem i wspó?organizatorem wydarzenia by?a Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki”.

pobierzdo góry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 archiwum 

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka