finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Podziękowania

Wyróżnienia, listy, podziękowania wręczone w czasie obchodów 15-lecia LGD Razem dla Radomki

Podziękowania
dla Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

podziekowanie Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” najwyższym odznaczeniem – medalem Pro Masovia.
podziekowanie Dyplom gratulacyjny za realizację zadania publicznego pt. „Skuteczni Menadżerowie Społeczni”
podziekowanie Podziękowanie od operatorów programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” za skuteczne i efektywne pełnienie roli Ambasadora projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”
podziekowanie Nagroda Specjalna w Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” za rok 2017 dla Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki za Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej „Multicel” w kategorii Produkt Roku
podziekowanie Nominacja w Konkursie Gospodarczym Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” za rok 2017 dla Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki za Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej „Multicel” w kategorii Produkt Roku
podziekowanie Podziękowania dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” za współorganizację Festynu Zdrowia w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu
podziekowanie Podziękowania za udzieloną pomoc w organizację III Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego „Major Hubal”
podziekowanie Podziękowania dla Prezesa LGD Razem dla Radomki, Współpracowników oraz Członków Stowarzyszenia za wsparcie w oranizacji wizyty studyjnej delegacji Republiki Południowej Afryki w Polsce
podziekowanie Podziękowania dla Cezarego Adama Nowka – Prezesa LGD Razem dla Radomki za współorganizację stoiska wystawienniczego Mazowsza na Targach AGROTRAVEL 2016.
podziekowanie Gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu laureata w II edycji konkursu dla partnerstw samorządowych i sektorowych „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla rozwoju” od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
podziekowanie Podziękowanie za pomoc i pracę na rzecz Hufca ZHP Radom – Powiat w latach 2011-2015
podziekowanie Podziękowanie – 20 lecie Samorządu Gminy i Miasta Przysucha 2010
podziekowanie Dyplom Laureata dla Partnerstwa Paprykowy Szlak za projekt Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 Razem dla rozwoju
podziekowanie Statuetka Samrządowy Lider Zarządzania 2015 Razem dla rozwoju Partnerstwo Paprykowy Szlak
podziekowanie Podziękowanie za współpracę od Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie
podziekowanie Podziękowanie za uczestnictwo w Wojewódzkim Święcie Plonów od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Starosty Płockiego, Prezydenta Miasta Płocka.
podziekowanie Podziękowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego za nagrodę w konkursie na najatrakcyjniejsze stoisko wystawiennicze na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL oraz aktywność i pomysłowość.
podziekowanie Podziękowanie od FDPA za udział w konferencji „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”
podziekowanie Nagroda za stoisko na Wystawie Rolno-Spożywczej „Smaczna Polska”
podziekowanie Podziękowania za udział w organizacji Wystawy Rolno-Żywnościowej 25 lecia Smaczna Polska
podziekowanie Podziękowanie dla Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” – za udział i przygotowanie stoisk wystawienniczych podczas międzynarodowej konferencji „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne – Szlaki Greenways”
podziekowanie Smaczny Dyplom dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – na najsmaczniejsze stoisko na wystawie Smaczna Polska
podziekowanie Podziękowanie dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – Ambasadora Fio Mazowsze Lokalne
podziekowanie Podziękowanie dla Pana Cezarego Nowka (Prezesa LGD „Razem dla Radomki”) za pomoc w przygotowaniu stoiska i prezentacji województwa mazowieckiego podcas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 20 i 21 września 2014r.
podziekowanie Podziękowanie dla LGD „Razem dla Radomki” za pełne zaangażowanie i niebanalną kreatywność przy organizacji stiska regionalnego na VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel Kielce 2014.
podziekowanie Podziękowanie dla LGD „Razem dla Radomki” za współpracę przy realizacji XI Turnieju Regionalnego
podziekowanie Wyróżnienie dla dżemu z papryki przytyckiej w konkursie Najlepszy Produkt III Targów Tradycyjnych i Ekologicznych.
podziekowanie Podziękowanie od chóru Canto za wieloletnie wspieranie działalności
podziekowanie Podziękowanie za aktywny udział w organizacji XV Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego pt. „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”
podziekowanie Podziękowanie dla LGD Razem dla Radomki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za przygotowanie i udział w wizycie studyjnej
podziekowanie Podziękowanie dla LGD Razem dla Radomki od Marszałka Województwa Mazowieckiego za aktywny dział w VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich
podziekowanie Dyplom Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki za zajęcie II miejsca w konkursie dla Lokalnych Grup Działania na najlepszę stronę internetową
podziekowanie Laureat Konkursu na najciekawszą inicjatywę innowacyjną w regionie
podziekowanie Podziękowanie za współudział w X międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content