finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Umowa ramowa

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego prze społeczność zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania w dniu 17.05.2016r.

Umowa ramowa

(format: pdf)

Aneksy do umowy ramowej:

Aneks nr 1 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 2 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 3 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 4 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 5 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 6 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 7 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 8 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 9 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 10 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 11 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 12 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 13 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 14 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 15 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 16 do umowy ramowej

(format: pdf)

Aneks nr 17 do umowy ramowej

(format: pdf)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content