finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Nasze inicjatywy

Multicel Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

MultiCEL jest to projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą partnerską 4 Lokalnych Grup Działania LGD „Razem dla Radomki” LGD JAKSA LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój

Projekt będzie realizowany do września 2014 r.

Zadaniem projektu jest umożliwienie mieszkańcom obszarów objętych działaniem LGD zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwijanie kompetencji społecznych czy swoich pasji i zainteresowań. Projekt ma również pomóc tworzyć i rozwijać się organizacjom pozarządowym działającym na obszarach wiejskich. Osiągnięcie tych założeń ma umożliwić uruchomienie czterech MultiCentrów zarówno stacjonarnych jak i multimedialnych, w których odbywać się będą kursy, szkolenia i warsztaty. Zlokalizowanie ich w dwóch różnych województwach umożliwi nawiązanie kontaktów z organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami oraz wymianę doświadczeń. Realizacja szkoleń rozpocznie się w I kwartale 2014 roku. Projekt MultiCel pozwoli uczestnikom na rozwinięcia umiejętności lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Jest to szczególnie istotne w obliczu podstawowego problemu obszarów wiejskich, tak województwa mazowieckiego jak i małopolskiego, jakim jest wysoki wskaźnik bezrobocia.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Są to metody, które pozwalają uczestnikom zgłębiać wiedzę w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy tylko dostęp do komputera i Internetu. Daje to ogromne możliwości podnoszenia kwalifikacji osobom, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych.

Szczegóły dotyczące projektu, regulamin uczestnictwa i dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na stronie internetowej:

www.multicel.koronakrakowa.pl

Każdy zainteresowany udziałem w szkoleniach może również skorzystać z oferty szkoleniowej pozostałych trzech partnerów. Więcej informacji na temat proponowanej przez nich tematyki szkoleń można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Po zrealizowaniu części merytorycznej projektu w nagrodę dla najbardziej aktywnych uczestników odbędą się wyjazdy studyjne do poszczególnych partnerów. Wyjazdy mają za zadanie wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, praktyczne poznanie sposobu w jaki inni wdrożyli swoje palny w zakresie np. tworzenie grup formalnych i nieformalnych. Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom, tel. 48 38 58 996

 

Do pobrania:

multicel biuletyn

Biuletyn z projektu Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – pdf (format: pdf, rozmiar pliku: 11.8 MB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content