finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

 

Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020

Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:

  1. Plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych;
  2. Opis procesu tworzenia LSR ukierunkowane na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów;
  3. Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis jego spójności;

W dniu 28.04.2022 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1.

  1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku) – do pobrania
  2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku) – do pobrania

     

LGD powołała Zespół ds. opracowania LSR na lata 2021-2027.

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” powołała Zespół ds. opracowania LSR na lata 2021-2027.Zespół powołany został uchwałą zarządu stowarzyszenia i zaakceptowany przez Walne Zebranie Członków w dniu 26 maja 2022 roku.

W skład zespołu zostali powołani członkowie zarządu stowarzyszenia: Cezary Nowek, Wojciech Wrzecion, Marianna Biesiadecka, Danuta Dziesińska, Jerzy Kwaśniewski, Anna Kwiecień, Agnieszka Gryzek, wójtowie i burmistrz gmin objętych LSR „Razem dla Radomki”: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew, oraz pracownicy Biura LGD: Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski.

Zespół może zapraszać do swojego składu ekspertów zewnętrznych lub zlecać opracowania tematyczne przez inne wyspecjalizowane podmioty.

Konsultacje i Aktualności LSR

Spotkanie podsumowujące cykl konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin  LGD „Razem dla Radomki” w Przytyku. 25.10.2022 r.

Spotkanie podsumowujące cykl konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin  LGD „Razem dla Radomki” w Przytyku. 25.10.2022 r.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” spotkaniem zorganizowanym we wtorek, 25 października w Centrum Kultury i w Bibliotece w Przytyku zakończyło cykl spotkań konsultacyjnych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2023-2029 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

czytaj dalej
Przedstawiciele gminy Wolanów opracowują Lokalną Strategię Rozwoju

Przedstawiciele gminy Wolanów opracowują Lokalną Strategię Rozwoju

Wczoraj mieliśmy przyjemność w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki spotkać się z mieszkańcami, samorządowcami, przedstawicielami instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu Gminy Wolanów. którzy zostali zaproszeni do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” na okres lat 2023-2027.

czytaj dalej

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content