finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Harmonogram spotkań w Gminach 

lokalna strategia rozwoju

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), a tym samym do współpracy w pozyskaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Mamy szansę na kontynuowanie prac zapoczątkowanych w 2009r. dotyczących dalszego rozwoju naszego regionu poprzez realizację kolejnych inicjatyw gospodarczych, społecznych i publicznych przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych za pośrednictwem naszej LGD. By to osiągnąć LGD ma za zadanie wspólnie z mieszkańcami gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew opracować dokument – Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną w latach 2016 – 2022.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD. Państwa opinie i uwagi wykorzystane zostaną do przygotowania Strategii, której celem jest określenie kierunków wydatkowania pozyskanych środków unijnych, tak aby wsparcie uzyskały projekty i inicjatywy najistotniejsze dla mieszkańców wsi, lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorców.

Spotkania mają charakter otwarty, będą odbywać się na terenie każdej z gmin członkowskich. Podczas spotkań będą Państwo mieli możliwość:

  • poznać założenia PROW na lata 2014-2020 realizowane za pośrednictwem LGD
  • zapoznać się ze wstępną analizą obszaru objętego LSR,
  • wspólnie z reprezentantami LGD określić mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dotyczące obszaru działania LGD „Razem dla Radomki” (analiza SWOT)
  • zdefiniować istotne z Państwa punktu widzenia potrzeby i problemy,
  • zdefiniować cele przyszłej strategii i określić odbiorców głównych zadań wdrażanych w ramach LSR (badanie ankietowe).

Podczas spotkań można zgłaszać swój dalszy udział w pracach nad LSR jako uczestnik warsztatów liderów:

  • z obszaru przestrzeń publiczna
  • z obszaru przedsiębiorczość
  • z obszaru społeczeństwo obywatelskie, kultura, edukacja
  • z obszaru rozwój produktów lokalnych

Terminy i miejsce realizacji spotkań podane są w zamieszczonym poniżej harmonogramie:

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
Gmina i Miasto Przysucha Urząd Miasta i Gminy Przysucha
(Sala Konferencyjna),
Plac Kolberga 11,
26-400 Przysucha
04.09.2015 r.
godzina 13.30
Gmina Jedlińsk Urząd Gminy w Jedlińsku
(Sala Konferencyjna)
ul. Warecka 19,
26-600 Jedlińsk
10.09.2015 r.,
godzina 10.00
Gmina Przytyk Urząd Gminy w Przytyku
(Sala Konferencyjna)
ul. Zachęta 57,
26-650 Przytyk
11.09.2015 r.,
godzina 13.30
Gmina Wolanów Urząd Gminy w Wolanowie
(Sala Konferencyjna),
ul. Radomska 20,
26-625 Wolanów
14.09.2015 r.
godzina 13.30
Gmina Wieniawa Urząd Gminy w Wieniawie,
(Sala Konferencyjna),
ul. Kochanowskiego 88,
26-432 Wieniawa
16.09.2015 r.,
godzina 13.30
Gmina Zakrzew Urząd Gminy w Zakrzewie,
(Sala Konferencyjna),
Zakrzew 51,
26-652 Zakrzew
18.09.2015 r.,
godzina 13.30

Osoba zainteresowane udziałem w spotkaniach i współpracą z LGD prosimy o kontakt:
E – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl
telefoniczny: (48) 38 58 996
Zapraszamy także do Biura LGD mieszącego się w Radomiu ul. Wernera 9/11.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content