finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Szkolenia Wnioskodawców

LGD „Razem dla Radomki” organizuje szkolenia z zakresu uzyskania pomocy finansowej w ramach Lokalne Strategii Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” realizowanej w latach 2016- 2023 z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.

W roku 2016r. planujemy:

  • zorganizować w każdej z gmin członków LGD (Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew) min. po jednym spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskanie wsparcia na realizację projektów przez m.in.: osoby fizyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, instytucje kultury – harmonogram spotkań już wkrótce
  • zorganizować 3 warsztaty z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora społecznego, gospodarczego i publicznego
  • przygotować bezpłatne szkolenia e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW oraz przygotowywania rozliczenia zrealizowanych projektów (4 moduły szkoleniowe)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content