finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Raport z monitoringu

Raport z monitoringu LSR-u za 2023 rok

 

pdf

Raport z monitoringu LSR-u za 2023 rok
(format: pdf, rozmiar 9,02 MB)

Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej wdrożenia lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania „Razem dla Radomki”

 

pdf

Raport końcowy z ewaluacji zewnętrznej wdrożenia lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania „Razem dla Radomki”
(format: pdf, rozmiar 2,00 MB)

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2022 rok

 

pdf

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2022 rok
(format: pdf, rozmiar 5,04 MB)

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2021 rok

 

pdf

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2021 rok.
(format: pdf, rozmiar 5,04 MB)

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2020 rok.

pdf

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2020 rok.
(format: pdf, rozmiar 3,7 MB)

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2019 rok.

pdf

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2019 rok.
(format: pdf, rozmiar 33,7 MB)

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2018 rok.

pdf

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2018 rok oraz wykonania wskażników za lata 2016-2018.
(format: pdf, rozmiar 52 MB)

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2017 rok.

pdf

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” za 2017 rok.
(format: pdf)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content