finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Procedura naboru wniosków standardowych

Procedura naboru wniosków standardowych

„Razem dla Radomki”

Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2016 roku do 2020 r. będzie ogłaszać konkursy dla beneficjentów. Informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD „Razem dla Radomki” www.razemdlaradomki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – objętego PROW2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

pdf

Procedura Standardowa
(format: pdf)

Protest od decyzji Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oceniającej operacje złożone w ramach konkursów LGD.

word

Wzór protestu
(format: docx)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content