finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Członkowie Stowarzyszenia

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

Członkostwo w stowarzyszeniu „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania (LGD) regulują zapisy Statutu stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
  1. Osoba fizyczna
  2. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego,
  3. Osoba która działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, głównie na obszarze, dla którego ma być opracowana LSR i złożyła deklarację członkowską.
 2. Osoby prawne wykonują swoje prawa przez pełnomocnika.
 3. Osoby fizyczne i prawne mogą być też członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§11

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§12

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
  1. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
  2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LGD,
  3. opłacać składki członkowskie,
  4. brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  4. wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§13

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  1. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
  2. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 3. cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt c,
 4. śmierci,
 5. nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.

§14

 1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
 2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
  1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
   • z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
  3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
  2. brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

§15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Uchwały Gmin o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

 1. Uchwała Rady Gminy Przytyk (doc)
 2. Uchwała Rady Gminy Wieniawa (doc)
 3. Uchwała Rady Gminy Wolanów (zip)
 4. Uchwała Rady Gminy Zakrzew (doc)
 5. Uchwała Rady Miasta i Gminy Przysucha (pdf)
 6. Uchwała Rady Gminy Jedlińsk (doc)
 7. Uchwała Nr IV-20-2011 (pdf, rozmiar 66.2 KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „RAZEM DLA RADOMKI”

L.p. Imię nazwisko/Nazwa sektor
1 Bankiewicz Monika GOSPODARSTWO SADOWNICZE gospodarczy
2 Bartel Ewa społeczny
3 Białkowski Sławomir społeczny
4 Bielawska Krystyna społeczny
5 Stowarzyszenia „Dla Przyszłości Gminy Wolanów”

Biesiadecka Marianna

społeczny
6 Bojarski Daniel społeczny
7 Stowarzyszenie Zakrzewiaki

Brandys Agata

społeczny
8 Brzezińska Ewa PIEKARNIA WACYN gospodarczy
9 Camelot-Catering Bień Elzbieta gospodarczy
10 Ciężkowski Marcin społeczny
11 Czubak Agnieszka społeczny
12 Czyżykowska Agnieszka społeczny
13 Dach – Mar Marcin Przychodzień gospodarczy
14 Dudek Bogusława społeczny
15 Stowarzyszenie „Przystań nad Radomką”

Ilona Drabik

społeczny
16 Dziesińska Danuta społeczny
17 Dziewierz Kamil społeczny
18 Stowarzyszenie „Puer in Futuro” Dzik Ryszard społeczny
19 Gawin Agnieszka społeczny
20 Gibała Adam społeczny
21 Górska Edyta społeczny
22 Gryzek Agnieszka społeczny
23 Gmina Jedlińsk publiczny
24 Gmina Przytyk publiczny
25 Gmina i Miasto Przysucha publiczny
26 Gmina Wieniawa publiczny
27 Gmina Wolanów publiczny
28 Gmina Zakrzew publiczny
29 Grudziecka Agata publiczny
30 Gwiazda Henryk społeczny
31 Hadas Małgorzata społeczny
32 Jakubczyk Mariusz BETONIARNIA gospodarczy
33 Kaleta Dariusz społeczny
34 Kępczyński Paweł PAŁAC DOMANIOWSKI gospodarczy
35 Kopycka Małgorzata społeczny
36 Kosuniak Anna społeczny
37 Kowalik Jolanta społeczny
38 Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga Kwaśniewski Jerzy społeczny
39 Kwiecień Anna publiczny
40 Lech Bartłomiej „Lechstone” gospodarczy
41 Malik Jan społeczny
42 Margas Leszek społeczny
43 Markowska-Bzducha Ewa społeczny
44 Matlakiewicz Monika Rechabilitacja + gospodarczy
45 Matlakiewicz Tomasz społeczny
46 Mizerska-Kot Małgorzata społeczny
47 Młynarczyk Anna społeczny
48 Murawski Łukasz PASIEKA MURAWSCY gospodarczy
49 Nowek Cezary społeczny
50 Nowek Diana społeczny
51 Nowek Radosław społeczny
52 Ofiara Ewa społeczny
53 Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” Okrój Anna społeczny
54 Ostrowski Arkadiusz społeczny
55 Pełka Weronika społeczny
56 Połczyńska Monika społeczny
57 Lokalne Stowarzyszenie Kobiet

Połczyńska Grażyna

społeczny
58 Pysiak Wojciech GOSPODARSTWO ROLNE gospodarczy
59 Ratyńska Anna społeczny
60 Rogulska Ewa GOSPODARSTWO ROLNE gospodarczy
61 Senator-Przychodzień Monika społeczny
62 Smolińska Krystyna społeczny
63 Sobczak Krzysztof społeczny
64 Stefańczyk Agnieszka PIEKARNIA gospodarczy
65 Syl-Mar Mariusz Grzyb gospodarczy
67 Suwalska Karolina społeczny
68 Szerszeń Mariola społeczny
69 Ślifirczyk Alicja społeczny
70 Tokarz Anna społeczny
71 Tomasik Tadeusz społeczny
72  Walczak Grzegorz społeczny
73 Waśkiewicz Barbara Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki” społeczny
74 Wikaliński Krzysztof Gospodarstwo Rolne gospodarczy
75 Wlazło Krzysztof Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Arkadia” gospodarczy
76 Wochniak Dorota społeczny
77 Wojcieszak Katarzyna społeczny
78 Wołczyński Dariusz społeczny
79 KGW Dębinianki z Debin Woźniak Aneta społeczny
80 Woźniak Mirosław Auto Handel Woźniak gospodarczy
81 Wrzecion Wojciech społeczny
82 Żuchowska Danuta społeczny
83 Żurowska Aneta Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka „PERESPEKTYWY” społeczny
84 Żurowska Krystyna społeczny

 

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content