finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Członkowie Stowarzyszenia

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

„Razem dla Radomki”

Członkostwo w stowarzyszeniu „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania (LGD) regulują zapisy Statutu stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
  1. Osoba fizyczna
  2. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego,
  3. Osoba która działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, głównie na obszarze, dla którego ma być opracowana LSR i złożyła deklarację członkowską.
 2. Osoby prawne wykonują swoje prawa przez pełnomocnika.
 3. Osoby fizyczne i prawne mogą być też członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§11

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§12

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
  1. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
  2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LGD,
  3. opłacać składki członkowskie,
  4. brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  4. wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.

§13

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  1. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
  2. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 3. cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt c,
 4. śmierci,
 5. nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.

§14

 1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
 2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
  1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
   • z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
  3. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
  2. brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

§15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Uchwały Gmin o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

 1. Uchwała Rady Gminy Przytyk (doc)
 2. Uchwała Rady Gminy Wieniawa (doc)
 3. Uchwała Rady Gminy Wolanów (zip)
 4. Uchwała Rady Gminy Zakrzew (doc)
 5. Uchwała Rady Miasta i Gminy Przysucha (pdf)
 6. Uchwała Rady Gminy Jedlińsk (doc)
 7. Uchwała Nr IV-20-2011 (pdf, rozmiar 66.2 KB)

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „RAZEM DLA RADOMKI”

 1. Aderek Elżbieta
 2. Bankiewicz Monika
 3. Bartel Ewa
 4. Białkowski Sławomir
 5. Bielawska Krystyna
 6. Biesiadecka Marianna
 7. Brandys Agata
 8. Brzezińska Ewa
 9. Ciężkowski Marcin
 10. Czubak Agnieszka
 11. Drabik Anna
 12. Dudek Bogusława
 13. Dziesińska Danuta
 14. Dziewierz Kamil
 15. Dzik Ryszard
 16. Gajewska Jadwiga
 17. Gibała Adam
 18. Górska Edyta
 19. Gryzek Agnieszka
 20. Gwiazda Henryk
 21. Hadas Małgorzata
 22. Jakubczyk Mariusz
 23. Kaleta Dariusz
 24. Kępczyński Paweł
 25. Kopycka Małgorzata
 26. Kosuniak Anna
 27. Kowalik Jolanta
 28. Kwaśniewski Jerzy
 29. Kwiecień Anna
 30. Lipińska Maria
 31. Malik Jan
 32. Margas Leszek
 33. Markowska-Bzducha Ewa
 34. Matlakiewicz Tomasz
 35. Mizerska-Kot Małgorzata
 36. Młynarczyk Anna
 37. Murawski Łukasz PASIEKA MURAWSCY
 38. Nowek Cezary
 39. Nowek Diana
 40. Nowek Radosław
 41. Ofiara Ewa
 42. Okrój Anna Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju
 43. Ostrowski Arkadiusz
 44. Pałagan Adam
 45. Polak Zenon
 46. Połczyńska Grażyna
 47. Pysiak Wojciech
 48. Przydacka Małgorzata
 49. Ratyńska Anna
 50. Rogulska Ewa
 51. Senator-Przychodzień M.
 52. Smolińska Krystyna
 53. Sobczak Krzysztof
 54. Stefańczyk Agnieszka
 55. Stefańczyk Piotr
 56. Suwalska Karolina
 57. Szerszeń Mariola
 58. Ślifirczyk Alicja
 59. Tokarz Anna
 60. Tomasik Tadeusz
 61. Walczak Grzegorz
 62. Waśkiewicz Barbara
 63. Wąsik Dorota
 64. Włodarczyk Anna
 65. Wojcieszak Katarzyna
 66. Wolak Jerzy
 67. Wołczyński Dariusz
 68. Wrzecion Wojciech
 69. Żuchowska Danuta
 70. Żurowska Aneta
 71. Żurowska Krystyna

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content