Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 12729655


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości (WIP)


O WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA


O WIP

Celem Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (WIP) działającego przy Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Radomki" (LGD) jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom z terenów wiejskich dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych.

WIP ma za zadanie:

  • promować i wspierać przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew,
  • stwarzać warunki ułatwiające powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw dzięki prowadzonemu systemowi szkoleń i doradztwu,
  • aktywizować lokalną społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej,
  • aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstw (popularyzować samozatrudnienie).

Innowacyjność WIP polega na jego kompleksowości i dostosowaniu do lokalnych potrzeb społeczności wiejskiej.

W ramach Inkubatora nawiązana zostanie współpraca ze wszystkimi lokalnymi i regionalnymi organami, instytucjami, organizacjami w zakresie możliwości udzielania wsparcia, pomocy, aktualnych programów, możliwości szkoleń i samozatrudnienia.

Z oferty Inkubatora skorzystać mogą:

  • osoby indywidualne zamieszkujące obszar działania LGD "Razem dla Radomki" planujące rozpocząć działalność gospodarczą pozarolniczą;
  • istniejące podmioty gospodarcze - firm bez względu na formę prawną z obszaru działania LGD "Razem dla Radomki".

Dzięki WIP w jednym miejscu każda zainteresowana osoba/firma otrzyma bieżące i wyczerpujące informacje dotyczące możliwości rozpoczęcia dzielności gospodarczej lub też jej rozwinięcia.


O WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.