Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 14611386


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości (WIP)


O WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA


O WIP

Celem Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (WIP) działającego przy Lokalnej Grupie Działania "Razem dla Radomki" (LGD) jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom z terenów wiejskich dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych.

WIP ma za zadanie:

  • promować i wspierać przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew,
  • stwarzać warunki ułatwiające powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw dzięki prowadzonemu systemowi szkoleń i doradztwu,
  • aktywizować lokalną społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej,
  • aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstw (popularyzować samozatrudnienie).

Innowacyjność WIP polega na jego kompleksowości i dostosowaniu do lokalnych potrzeb społeczności wiejskiej.

W ramach Inkubatora nawiązana zostanie współpraca ze wszystkimi lokalnymi i regionalnymi organami, instytucjami, organizacjami w zakresie możliwości udzielania wsparcia, pomocy, aktualnych programów, możliwości szkoleń i samozatrudnienia.

Z oferty Inkubatora skorzystać mogą:

  • osoby indywidualne zamieszkujące obszar działania LGD "Razem dla Radomki" planujące rozpocząć działalność gospodarczą pozarolniczą;
  • istniejące podmioty gospodarcze - firm bez względu na formę prawną z obszaru działania LGD "Razem dla Radomki".

Dzięki WIP w jednym miejscu każda zainteresowana osoba/firma otrzyma bieżące i wyczerpujące informacje dotyczące możliwości rozpoczęcia dzielności gospodarczej lub też jej rozwinięcia.


O WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA

mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka