finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną

Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” jest inicjatywą partnerską, realizowaną przez dwie Lokalne Grupy Działania z terenu woj. mazowieckiego: LGD „Razem dla Radomki”, LGD „Dziedzictwo i Rozwój”

Południowe Mazowsze - Marką Turystyczną

Działania określone w projekcie będą wsparte zaangażowaniem i udziałem dodatkowych czterech lokalnych grup działania z terenu południowego Mazowsza” w tym” LGD „Wspólny Trakt”, LGD „Wszyscy Razem”, LGD „Puszcza Kozienicka”, oraz LGD „Na Piaskowcu”.

Aktualności

15.05.2014
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na opracowanie materiałów graficznych projektu Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną:
pobierz

Projekt będzie realizowany do października 2014

Cel projektu

Projekt „Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” ma na celu budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację szeregu działań promujących obszar Partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne LGD. Zaplanowane działania w projekcie umożliwią dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza do mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju. Nadrzędnym zamierzeniem projektu – jest promocja obszaru Południowego Mazowsze, poprzez pobudzenie aktywności innowacyjnej opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych, dziedzictwa kulturowego oraz turystyki.

Zadania projektu

 1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz materiałów graficznych projektu
  Opracowany zostanie system identyfikacji wizualnej Południowego Mazowsza, który pozwoli zidentyfikować nasze działanie i odróżnić je od innych, wykreować wizerunek naszej marki na rynku. System identyfikacji wizualnej jest szczególnie ważny, albowiem kształtuje odczucia odbiorcy, tak by były podstawą do budowania jednoznacznego, pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku.
  W ramach realizacji działań promujących obszar południowego Mazowsza zostaną przygotowane 3 rodzaje materiałów promocyjnych-ulotek. Prezentować one będą Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Przygotowana zostanie również ulotka promująca atrakcje turystyczne, kulturalne i historyczne obszaru LGD „Razem dla Radomki”.
  Opracowany zostanie folder-publikacja, w której przedstawiony zostanie szlak kulinarny w naszym regionie. Zostaną w niej zaprezentowani producenci wyróżniający się wysokiej klasy oferowanymi produktami spożywczymi.
 2. Opracowanie aplikacji mobilnej na smartfony
  Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji nowatorskich działań na terenie obszaru Partnerskich LGD. Opracowana zostanie mobilna aplikacja na smarftony – stanowiąca wirtualny przewodnik po terenie Partnerów, z której każdy będzie mógł korzystać bezpłatnie. Zawierać będzie ona aktualne informacje o najbliższych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach. Wyposażona zostanie w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, treści turystyczne, katalog najciekawszych miejsc. Dzięki niej będziemy zawsze informowani o aktualnych wydarzeniach, ciekawych miejscach i inicjatywach odbywających się w regionie.
 3. Udział w Targach Produktów Tradycjnych i Ekologicznych „Regionalia”
  W dniach od 4 do 6 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia, uważana za największa imprezę poświęconą produktom regionalnym i lokalnym w naszym kraju. Uczestniczyły w niej Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Partner LGD „Dziedzictwo i Rozwój”. Targi poświęcone są szeroko pojętej promocji zdrowej, ekologicznej żywności i wyrobom regionalnym z Polski jak i ze świata. „Regionalia” mają na celu promocję lokalnych producentów żywności, którzy posługują się naturalnymi, ekologicznymi bądź tradycyjnymi sposobami jej wytwarzania. Dzięki rozszerzonej formule, połączone są one z Targami Turystyki i Wypoczynku „Lato”.
 4. Opracowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych-kubki z nadrukami.
  LGD „Razem dla Radomki” w ramach realizacji działań promocyjnych zmierzających do budowy silnej marki Południowego Mazowsza, zaplanowała przygotowanie gadżetów promocyjnych-kubków z nadrukami, które będą promować produkt tradycyjny Paprykę Przytycką
 5. Opracowanie publikacji – przewodnika turystycznego Południowego Mazowsza
  Lokalne Grupy Działania przygotują opracowanie publikacji – przewodnika turystycznego, który oprowadzi nas po najciekawszych zakątkach obszaru partnerów projektu. Będzie on zawierał informacje o najciekawszych atrakcjach turystycznych, na temat historii i kultury. Opracowanie będzie zawierać fotografie, oraz mapy przedstawiające wybrane trasy turystyczne. Uzupełnione będzie o informację o bazę adresową.
 6. Opracowanie i wydruk publikacji „Smaki Radomki”
  Smaki Radomki – to publikacja, która przedstawiać będzie dziedzictwo kulinarne obszaru LGD „Razem dla Radomki”. Tradycje kulinarne stanowią istotą część naszej tożsamości kulturowej, a pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego w oparciu o produkty tradycyjne i regionalne jest kluczem do rozwoju regionu i szansą dla mieszkańców.
  W opracowaniu przedstawione zostaną przepisy na dania przygotowane z produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”, omówione zostaną produkty tradycyjne i regionalne, które cechują się najwyższą jakością, wytwarzane są zgodnie z tradycyjnymi metodami i naturalnymi, przy wykorzystaniu zakorzenionych w tradycji receptur. Wydawnictwo promować będzie także turystykę kulinarną, wskaże nam miejsca gdzie możemy spróbować przepysznych dań tradycyjnych i regionalnych.
 7. Fitness Park w Gminie Iłża oraz w Gminie Zwoleń.
  Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój” powstaną 2 kompleksy Fitness Parków na powietrzu. Jeden z nich zostanie zlokalizowany na terenie gminy Zwoleń, a drugi w gminie Iłża. Siłownie te przeznaczone będą dla różnych grup wiekowych: dla osób starszych, dzieci, młodzieży jak również dla osób niepełnosprawnych, dla stałych bywalców siłowni tradycyjnych. Miejsca te pełnić będą wówczas rolę wyposażonego centrum rekreacyjno – integracyjnego dla mieszkańców. Zakłada się zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Urządzenia te będą bezobsługowe, całkowicie bezpieczne, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Służą do ćwiczenia całego ciała i poprawiają koordynację ruchową, a także stanowią doskonałą formę spędzania czasu wolnego. Projekt ma na celu propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego na świeży

Więcej informacji o projekcie oraz aktualności znajdziecie Państwo na stronie www.wdolinieradomki.pl

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content