finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Nasze inicjatywy

logotypy

Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy adaptacyjności i innowacji

Relacja z konferencji

14 maja br. w Sali Widowiskowej przysuskiego Domu Kultury odbyła się konferencja regionalna w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Konferencja miała na celu promocję projektu. Na spotkaniu poruszona została m.in. tematyka innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, komunikacji społecznej wspólnoty lokalnej oraz założenia Regionalnej Strategii Innowacji.

Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem prezesa LGD „Razem dla Radomki”, który przedstawił zagadnienie „Lokalna Grupa Działania w procesie rozwoju lokalnego”. Prezes Zarządu omówił również zarys działań prowadzonych przez LGD w ramach projektu. Stowarzyszenie będzie m.in. realizować sieć współpracy w zakresie wspólnego promowania produktu tradycyjnego – Papryki Przytyckiej i otrzymania przez nią Certyfikatu Unii Europejskiej, przygotowywać produkt turystyczny „Rzeka Radomka” oraz promować jego innowacyjne oddziaływanie na rozwój turystyki i agroturystyki a także powoła Agencję Rozwoju Lokalnego – organizację z otoczenia biznesu, której celem będzie rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.

Następnie głos zabrał Wojciech J. Jabłoński – Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Przedstawiciel Lidera Projektu omówił wpływ przedsiębiorczości na rozwój lokalny. W swoim wystąpieniu Wiceprezes nawiązał do takich pojęć jak innowacja czy klaser. Ponadto prelegent zwrócił uwagę słuchaczy na istotę dokumentów: Regionalna Strategia Innowacji i Rozwoju dla Mazowsza oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Zagadnienie „Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju” poruszył Leszek Stafiej (Prezes Zarządu Stafiej Partnerzy DKS SP. z o.o. oraz niezależny doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów). Dialog, współpraca, postawy i adaptacyjność to cztery węzły, przedstawione podczas wystąpienia. Węzły (filary) te są podstawą realizowanego projektu przez ZPWiM oraz ośrodki współpracujące. Przypomnijmy, że poza LGD „Razem dla Radomki” ośrodki wspierania adaptacyjności i innowacyjności będą utworzone w Mazowieckim Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola, Stowarzyszeniu ACADEMIA ACONOMICA, Wspólnocie Ziemi Szydłowieckiej oraz Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Konferencję zakończyły wystąpienia oraz dyskusja uczestników spotkania, po których udano się na przygotowany poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu.

Materiały z konferencji:

Zdjęcia z konferencji:

Zapraszamy na konferencję promującą projekt: Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji. 14 maja 2012 r. – Przysucha

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

„Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od kwietnia 2012 roku. W ramach projektu 14 maja o godzinie 13.00 w Domu Kultury w Przysusze odbędzie się konferencja promująca projekt, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Podczas spotkania zastaną poruszone tematy związane z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. Prelegenci omówią zagadnienia takie jak: „Przedsiębiorczość a rozwój lokalny” czy „Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju”. Dodatkowo na spotkaniu Prezes Lokalnej Grupy Działania – p. Cezary Nowek przedstawi założenia działań realizowanych w ramach partnerskiego projektu („Z biegiem Radomki”, „Paprykowy Szlak”, „Aktywność lokalna = przedsiębiorczość”).

W konferencji udział mogą wziąć: przedsiębiorcy z sektora MSP, organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców, izby i cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, stowarzyszenia, przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawiciele: świata nauki, jednostek badawczo-rozwojowych, centrów transferu i technologii, parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości.

  • Program konferencji:
  • 12:45-13.00: Rejestracja uczestników
  • 13:00-13:15: Lokalna Grupa Działania w procesie rozwoju lokalnego Cezary Nowek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
  • 13:15-14:00: Przedsiębiorczość a rozwój lokalny Wojciech J. Jabłoński, Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
  • 14:00-14:45: Komunikacja społeczna wspólnoty lokalnej na rzecz pożądanego rozwoju Leszek Stafiej, Prezes Zarządu Stafiej Partnerzy DKS Sp. z o.o., niezależny doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów
  • 14:45-15.00: Wystąpienie zaproszonych gości, dyskusja”

Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Formularz oraz Deklarację uczestnictwa a następnie wysłać je e-mailem na adres poczty elektronicznej: zarzad@razemdlaradomki.pl. Serdecznie zapraszamy.

Informacje o projekcie

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” od miesiąca kwietnia 2012 r. w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczyna realizację projektu pn. „Mazowieckie partnerstwo na rzecz adaptacyjności i innowacji”, mającego na celu stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców z sektora MSP, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym w województwie mazowieckim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.3

Do najważniejszych zadań przewidzianych w ramach projektu uznajemy budowę Regionalnych Sieci Współpracy – sieci lokalnych ośrodków na rzecz innowacyjności i adaptacyjności, utworzenie mazowieckiego portalu innowacyjności i adaptacyjności, organizację seminariów dla przedstawicieli przedsiębiorstw, opracowanie podręcznika dobrych praktyk. Projekt przewiduje szereg działań, których efektem końcowym będzie budowa modelu partnerstw lokalnych na linii Przedsiębiorcy -Nauka- Samorząd. Założeniem projektu jest również zmniejszenie barier we współpracy i wzmocnienie dialog pomiędzy przedsiębiorcami a lokalnymi organizacjami pracodawców, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami nauki. Dlatego niezwykle ważnym zagadnieniem jest zainicjowanie lokalnych aliansów, sieci współpracy, partnerstw, czy też promocja postaw proinnowacyjnych, większej otwartości na współpracę.

Założeniem projektu jest również zmniejszenie barier we współpracy i wzmocnienie dialog pomiędzy przedsiębiorcami a lokalnymi organizacjami pracodawców, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami nauki. Dlatego niezwykle ważnym zagadnieniem jest zainicjowanie lokalnych aliansów, sieci współpracy, partnerstw, czy też promocja postaw proinnowacyjnych, większej otwartości na współpracę.

W ramach działań, które Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” będzie realizować jako Partner projektu – jest prowadzenie lokalnego ośrodka na rzecz innowacyjności i adaptacyjności, realizacja programów szkoleniowych, organizacji konferencji oraz podejmowanie inicjatyw związanych z promocją wśród przedsiębiorców postaw proinnowacyjnych. Wśród pozostałych działań prowadzonych przez LGD będzie m.in. realizacja sieci współpracy w zakresie wspólnego promowania produktu tradycyjnego – Papryki Przytyckiej i otrzymania przez nią Certyfikatu Unii Europejskiej; przygotowanie produktu turystycznego „Rzeka Radomka” oraz jego promocja i innowacyjne oddziaływanie na rozwój turystyki i agroturystyki; a także powołanie Agencji Rozwoju Lokalnego – organizacji z otoczenia biznesu, którego celem będzie rozwój kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości.

Materiały do pobrania:

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content