finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Przyznaliśmy 120 000,00 zł dofinansowania na realizację inicjatyw kulturalnych. Wyniki konkursu na wybór start-upów

12.07.2023 | lipiec2023

towarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” informuje o przyznanych dofinansowaniach dla projektów zgłoszonych do konkursu w zakresie wsparcia inicjatyw kulturalnych (start-upów).  Wsparcie finansowe uzyskało 16 projektów, do których skierowane zostały dofinansowania o wartości do 10 000,00 zł i związane zostały z realizacją zadań  na rzecz organizacji inicjatyw artystyczno-społecznych, realizację działań promujących przestrzeń lokalną i dziedzictwo obszarów wiejskich, promocję oferty turystyczno-kulturalnej w tym w zakresie promocji turystyki kulinarnej oraz w zakresie realizacji działań animacji kulturalnej (organizacji spotkań, koncertów, warsztatów, szkoleń).

Celem organizowanego konkursu było wsparcie najciekawszych i oddolnych pomysłów w zakresie aktywności kulturalnej, w tym promocja dziedzictwa kulturowego obszaru 6 gmin z terenu południowej części województwa mazowieckiego: Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa.

Wsparcie skierowane zostało do następujących Beneficjentów w zakresie realizacji zaprezentowanych poniżej inicjatyw:

 • Stowarzyszenie Wrzosowisko – Kultura w drodze – organizacja wydarzeń kulturalno artystycznych we Wrzosie. Kwota wsparcia 9 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę” – Organizacja Jarmarku Tyndyryndy w Bieniędzicach. Kwota wsparcia 7 500,00 zł.
 • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie – Sąsiedzkie spotkania z biesiadą. Kwota wsparcia 7 000,00 zł.
 • Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku – Promocja dziedzictwa obszaru wiejskiego poprzez organizację wiejskiej potańcówki na dechach. Kwota wsparcia 8 000,00 zł.
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie – Kulturalne Lato w Wolanowie. Kwota wsparcia 8 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” – Papryka przytycka wyróżnikiem turystyki kulinarnej Doliny Radomki. Kwota wsparcia 10 000,00 zł.
 • Koło Gospodyń Wiejskich Dębinianki z Dębin – Odpustowa potańcówka w Dębinach. Kwota wsparcia 6 600,00 zł.
 • Dom Kultury w Przysusze – Wakacje z Domem Kultury. Kwota wsparcia 9 000,00 zł.
 • Urząd Gminy w Zakrzewie – Przegląd Kapel Ludowych. Kwota wsparcia 6 500,00 zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie – Literacko-muzyczne podróże w kulturze. Kwota wsparcia 10 000,00 zł.
 • Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku – Rynek – miejsce spotkań. Kwota wsparcia 8 000,00 zł
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie – Potańcówka jak za dawnych lat. Kwota wsparcia 8 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa – Aktywne Kłudno – piknik na ludowo pod sosenką. Kwota wsparcia 6 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego Canto z Przysuchy – Koncert Pożegnanie Lata. Kwota wsparcia 5 000,00 zł.
 • Gmina Przytyk – Koncert muzyki sakralnej z okazji 650 lecia Parafii św. Wawrzyńca we Wrzosie. Kwota wsparcia 7 600,00 zł.
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” z Chruślic – Organizacja inicjatywy kulturalnej – Festyn w Chruślicach. Kwota wsparcia 3 800,00 zł.

Lista rankingowa z posiedzenia Komisji Oceniającej Konkurs dostępna jest pod adresem: lista_rankingowa

Protokół komisji oceniające dostępny jest pod adresem: .protokol_www

Informujemy, że umowy z Beneficjentami konkursu zostaną podpisane w dniu 19.07.2023 r. w Wolanowie o godzinie 11.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie, przy ul. Radomskiej 20.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu współpracy pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji”   współfinansowanego   ze   środków   Unii   Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content