finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców

Małe projekty

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany wysokości limitów pomocy dot. „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, które obowiązywać będą od dnia 31.01.2013 r. Zmianie uległa kwota limitu środków z których może skorzystać Beneficjent – z kwoty 100 000,00 zł na 200 000,00zł, oraz zwiększona została wysokość przyznanej pomocy na realizację jednego małego projektu do kwoty nie wyższej niż 50 tyś. złotych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie Razem dla Radomki: Rozporzadzenie (pdf)

Pobierz plik: Rozporzadzenie (pdf)

Legislacja – ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
pdf

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R. – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 302 KB)

pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 8 LIPCA 2008 R. – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 65 KB)

pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE – Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 353 KB)

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

pdf

Pytania dotyczące kategorii beneficjentów małych projektów
(format: pdf, rozmiar pliku: 223 KB)

pdf

Cel operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 120 KB)

pdf

Interpretacja w sprawie calkowitego planowanego kosztu MP
(format: pdf, rozmiar pliku: 278 KB)

excel

Kalkulator dla małych projektow
(format: xls, rozmiar pliku: 124 KB)

pdf

Kalkulator dla małych projektow – instrukcja
(format: pdf, rozmiar pliku: 829 KB)

pdf

Kwalifikowalność kosztów gwarancji bankowej
(format: pdf, rozmiar pliku: 181 KB)

pdf

Kwalifikowalność podatku VAT 2
(format: pdf, rozmiar pliku: 165 KB)

pdf

Mała infrastruktura turystyczna
(format: pdf, rozmiar pliku: 243 KB)

pdf

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej
(format: pdf, rozmiar pliku: 166 KB)

pdf

Odbudowa i remont zabytków
(format: pdf, rozmiar pliku: 180 KB)

pdf

Ogólnodostępny charakter szkoleń
(format: pdf, rozmiar pliku: 126 KB)

pdf

Organizacja szkoleń i imprez
(format: pdf, rozmiar pliku: 191 KB)

pdf

Remont i wyposażenie swietlic wiejskich
(format: pdf, rozmiar pliku: 210 KB)

pdf

Wykonywanie działalności na obszarze LSR
(format: pdf, rozmiar pliku: 178 KB)

pdf

Zasady kwalifikowalnosci
(format: pdf, rozmiar pliku: 224 KB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content