NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11624021


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców


Małe projekty


Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany wysokości limitów pomocy dot. "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju", które obowiązywać będą od dnia 31.01.2013 r. Zmianie uległa kwota limitu środków z których może skorzystać Beneficjent - z kwoty 100 000,00 zł na 200 000,00zł, oraz zwiększona została wysokość przyznanej pomocy na realizację jednego małego projektu do kwoty nie wyższej niż 50 tyś. złotych.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw www.dziennikustaw.gov.pl oraz na stronie Razem dla Radomki: Rozporzadzenie (pdf)

Pobierz plik: Rozporzadzenie (pdf)


Legislacja - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R. - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 302 KB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 8 LIPCA 2008 R. - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 65 KB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE - Małe Projekty
(format: pdf, rozmiar pliku: 353 KB)


Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące kategorii beneficjentów małych projektów
(format: pdf, rozmiar pliku: 223 KB)

Cel operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 120 KB)

Interpretacja w sprawie calkowitego planowanego kosztu MP
(format: pdf, rozmiar pliku: 278 KB)

Kalkulator dla małych projektow
(format: xls, rozmiar pliku: 124 KB)

Kalkulator dla małych projektow - instrukcja
(format: pdf, rozmiar pliku: 829 KB)

Kwalifikowalność kosztów gwarancji bankowej
(format: pdf, rozmiar pliku: 181 KB)

Kwalifikowalność podatku VAT 2
(format: pdf, rozmiar pliku: 165 KB)

Mała infrastruktura turystyczna
(format: pdf, rozmiar pliku: 243 KB)

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej
(format: pdf, rozmiar pliku: 166 KB)

Odbudowa i remont zabytków
(format: pdf, rozmiar pliku: 180 KB)

Ogólnodostępny charakter szkoleń
(format: pdf, rozmiar pliku: 126 KB)

Organizacja szkoleń i imprez
(format: pdf, rozmiar pliku: 191 KB)

Remont i wyposażenie swietlic wiejskich
(format: pdf, rozmiar pliku: 210 KB)

Wykonywanie działalnosci na obszarze LSR
(format: pdf, rozmiar pliku: 178 KB)

Zasady kwalifikowalnosci
(format: pdf, rozmiar pliku: 224 KB)


sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.