NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 10889989


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki


"Rozmawiamy z Cezarym Nowkiem, prezesem zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Razem dla Radomki".

LGD ma lokalną strategię rozwoju


cezary nowek

  • W grudniu ubiegłego roku Rada Gminy i Miasta Przysucha podjęła uchwałę o przystąpieniu Przysuchy do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Radomiu. Co się wydarzyło od tego czasu?

  • Przypomnę, że LGD "Razem dla Radomki" działa na obszarze sześciu gmin województwa mazowieckiego. Są to Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Gmina Przysucha ma swoich reprezentantów we władzach stowarzyszenia. Wiceprezesem zarządu jest Stanisław Wiaderek sekretarz Gminy i Miasta, a wiceprzewodniczącym Rady Burmistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik. Zamierzeniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" jest, aby obszar gmin, na którym działa stał się konkurencyjną przestrzenią, atrakcyjną zarówno tak dla mieszkańców, jak i dla turystów. Opracowaliśmy lokalną strategię rozwoju, która w konkursie uzyskała ocenę pozytywną i co za tym idzie, mamy możliwość pozyskania kilku milionów złotych na realizację projektów z programów "odnowy wsi", "pomocy małym i średnim firmom", także w zakresie działalności pozarolniczej czy działalności organizacji społeczno - kulturalnych. Lada dzień ogłosimy nabór wniosków z projektów związanych z odnową wsi.

  • Dzięki wysokiej ocenie opracowanej lokalnej strategii rozwoju LGD może pozyskać kilka milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, atrakcyjności turystycznej gmin - członków LGD. Jak to się przekłada na kwoty do wykorzystania przez poszczególne gminy?

  • Na realizację wniosków w każdej z gmin przypada po 500 tysięcy złotych dotacji unijnej. Wykorzystanie tych pieniędzy uzależnione jest oczywiście od prawidłowości złożonych wniosków. Przewiduję, że na tzw. małe projekty dotacja będzie w wysokości 130 tysięcy złotych, a na wnioski z zakresu pomocy małym i średnim firmom 100 tysięcy złotych. Stowarzyszenie uczestniczy w programie Leader, którego jednym z celów jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

  • Gdzie osoby zainteresowane złożeniem wniosków znajdą pełną informację i pomoc merytoryczną?

  • Biuro stowarzyszenia znajduje się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11. Tam od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 - 16, a w poniedziałek do 17 pracują osoby, które udzielą niezbędnych informacji oraz koniecznej pomocy. Można też kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 048 3858996 lub drogą mailową. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.razemdlaradomki.

  • Dziękuję za rozmowę."


Źródło: 10 wydanie Informatora Tygodniowego Przysuchy

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.