finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

mazowsze

O projekcie Aktualności Szkolenia b-learning Mobilne Doradztwo E-profile organizacji Konkurs na Lokalną Inicjatywę Materiały do pobrania Zamówienia

Szkolenia b-learning

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z trzech rodzajów szkoleń.

I Odbędzie się 7 SZKOLEŃ STACJONARNYCH jednodniowych – po jednym z każdego modułu tematycznego szkolenia b-learaning, podczas których czas spędzony ze szkoleniowcem będziewykorzystywany do angażowania uczestników zadania i zdobywania interaktywnych doświadczeń. Szkolenia odbędą się na terenie gmin objętych projektem.

II. Przeprowadzone zostanie 7 SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH nt. BUDOWY STRONY INTERNETOWEJ NA PODSTAWIE WordPressa. Szkolenia przeprowadzone zostaną na obszarze gmin objętych projektem. Dodatkowo zostanie zamieszczona na platformie e -learningowej instrukcja tworzenia takich stron dla organizacji /grup uczestniczących. Dostęp do instrukcji możliwy będzie za pośrednictwem strony internetowej: www.elearning-szkolenia.eu. Instrukcja ta będzie udostępniona także po zakończeniu realizacji zadania innym organizacjom / grupom które będą chciały zaistnieć w Internecie, szukają partnera do projektu lub współpracy.

Każda z organizacji, grupy nieformalne będzie miała możliwość stworzenia własnego „profilu” internetowego i zaistnienia w świecie internetowym. Korzyścią dla samych NGO/grup nieformalnych jest brak konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat związanych z prowadzeniem strony internetowej, możliwość nawiązania współpracy z inną organizacją/grupą z okolic i wspólne rozwiązywanie podobnych problemów, realizacja wspólnych inicjatyw.

III. Następnie uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z 7 MODUŁÓW SZKOLEŃ E – LEARNINGOWYCH (do wyboru) z następującej tematyki:

  • Moduł 1: Prawno-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji
  • Moduł 2: PR i promocja NGO i reklama społeczna.
  • Moduł 3: Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną.
  • Moduł 4: Pozyskanie środków na działanie i rozwój – pozyskiwania zewnętrznych środków publicznych krajowych lub unijnych.
  • Moduł 5: Finanse w organizacji pozarządowej – budżet NGO i jego realizacja, księgowość w organizacji pozarządowej – obowiązki prawno-finansowe, rozliczanie funduszy i grantów, budżet zadaniowy.
  • Moduł 6: Zasady i przepisy dot. organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e – wolontariat.
  • Moduł 7: Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych.

Każdy uczestnik otrzyma indywidulane hasło i login do swojego konta zamieszczonego na platformie e-learnigowej. Dokładne informacje na temat sposobu logowania na poszczególne szkolenia zostaną przesłane na adres e-mail podany w dokumentach rekrutacyjnych. Zalogowanie będzie możliwe za pośrednictwem adresu internetowego dostępnego pod LINKIEM lub poprzez stronę internetową: www.elearning-szkolenia.eu zakładka PLATFORMA E – LEARNINGOWA

Każdy z uczestników po zalogowaniu na portal weźmie udział w przygotowanej lekcji instruktażowej w celu zapoznania się z narzędziami pracy z kursem e- learningowym tzn. zapoznania się z zasadami technicznymi korzystania z platformy, forum, wewnętrznej poczty e – mail.

Zadanie publiczne pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content