NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11602298


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowychMazowsze


O projekcie Aktualności Szkolenia b-learning Mobilne Doradztwo E-profile organizacji Konkurs na Lokalną Inicjatywę Materiały do pobrania Zamówienia


O projekcie

Cel projektu:Wsparcie rozwoju oraz aranżowanie współpracy środowiska pozarządowego aktywnie i skutecznie uczestniczącego w życiu społecznym polskiej wsi

W ramach projektu wiejskim organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, grupom inicjatywnym, lokalnym liderom zaproponowane zostanie kompleksowe bezpłatne wsparcie w postaci możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach stacjonarnych integrujących grupy szkoleniowe, w 7 modułach szkoleń prowadzonym metodą blended learningu, łączącym elementy szkoleń stacjonarnych i e-learningu (szkoleń na odległość). Uzupełnione zostaną one o konsultacje świadczone przez Mobilnych Doradców. Doradztwo prowadzone będzie w Biurze projektu, w siedzibie organizacji korzystającej ze wsparcia lub w innym dogodnym dla uczestniku miejscu i formie (możliwość skorzystania także z usługi zdalnie: e-mail, Skype, inne komunikatory). Promować będziemy organizacje pozarządowe, dla których zostaną utworzone strony internetowe w oparciu o formułę WordPress''u, dzięki którym będą mogły pokazać swoją pracę i zaangażowanie szerszemu gronu odbiorców, a co więcej same zdobędą umiejętności tworzenia i redagowania takich stron.W ostatnim etapie realizacji projektu przeprowadzony zostanie Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną mający na celuwyłonić ciekawe inicjatywy lokalne do realizacji, których organizacje/grupy pozyskają wsparcie finansowe z środków projektu.

Osobami korzystającymi z bezpłatnego wsparcia zaplanowanego w ramach projektusą osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy wiejskich i miejsko - wiejskich z obszaru powiatu przysuskiego: Wieniawa, Borkowice, Klwów, Potworów, Odrzywół i Przysucha; powiatu zwoleńskiego - gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zakrzew; powiatu radomskiego - gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Iłża, Skaryszew, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych. W projekcie zaplanowano udział minimum 84 osób, które zaprosimy również do współpracy w ramach internetowego forum organizacji pozarządowych. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnieni i przesłanie na adres Biura projektu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Formularz ten także dostępny jest w Biurze projektu oraz w siedzibach Partnerów projektu:

 • Związek Gmin Radomka
  Biuro Związku: Zakrzew 5, 26-652 Zakrzew
 • Starostwo powiatowe w Zwoleniu
  ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń
 • Realizator projektu: Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania
  Kontakt:Biuro projektu: ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom
  tel./ fax 48 38 58 996
  e - mail: lgd@razemdlaradomki.pl

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 lipca br. do 31 grudnia 2016r.

Zadanie publiczne pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)".


sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.