finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

mazowsze

O projekcie Aktualności Szkolenia b-learning Mobilne Doradztwo E-profile organizacji Konkurs na Lokalną Inicjatywę Materiały do pobrania Zamówienia

Aktualności

09.11.2016 r.

Wyniki konkursu na realizację Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

mazowsze

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o wynikach oceny wniosków złożonych w ramach Konkursu na Lokalne Inicjatywy Społeczne, realizowanego w ramach zadania publicznego pt. pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

wiecej

25.10.2016 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w projekcie – Skuteczne NGOsy rozwój wiejskich organizacji pozarządowych. Wrzos, Jedlińsk, Wolanów. 26-28 października.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” którego celem jest rozwój, budowa i aktywizacja przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, mieszkańców obszarów wiejskich, społecznych liderów oraz przedstawieniu zakresu wsparcia w ramach działań skierowanych do przedsiębiorców.

Realizacja projektu ma przygotować mieszkańców obszaru działania LGD do skutecznego działania obywatelskiego, samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych, oraz promować współpracę III sektora. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia stacjonarne, e-learningowe, doradztwo oraz Konkursy na Lokalne Inicjatywy – w ramach których org. pozarządowe będą mogły starać się o mikrogranty na swoje pomysły w wysokości do 1500,00 zł.
więcej

17.10.2016 r.

Konkurs Stowarzyszenia Razem dla Radomki na Lokalne Inicjatywy Społeczne ogłoszony. Zdobądź 1500,00 zł na realizację swojego pomysłu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie na Lokalne Inicjatywy Społeczne realizowanym w ramach projektu Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, w którym do wygrania są trzy granty w wysokości 1500,00 zł na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Celem ogłoszonego konkursu jest wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych – a przede wszystkim integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. Efektem realizowanego konkursu będzie dofinansowanie przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i zrealizowanie 3 inicjatyw lokalnych.
więcej

15.10.2016 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowcych dla projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych. Do wygrania 1500,00 zł na realizację własnej inicjatywy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych w oferowanych w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, który skierowany jest do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

więcej

03.10.2016 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie Skuteczne NGO-sy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych, nowej inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla RadomkI”, które celem jest rozwój, budowa i aktywizacja przedstawicieli III sektora (organizacji pozarządowych), do których skierowana zostanie pomoc w formie: szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych skierowanych do wiejskich i miejsko-wiejskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych liderów środowisk wiejskich.

W ramach projektu już w tym tygodniu rusza szkolenia e-learningowe dostępne na stronie www.elearning-szkolenia.eu oferujące zdobycie nowej wiedzy w zakresie: prawno-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji; PR i promocja NGO i reklama społeczna; Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną; Moduł 4: Pozyskanie środków na działanie i rozwój – pozyskiwania zewnętrznych środków publicznych krajowych lub unijnych; Finanse w organizacji pozarządowej – budżet NGO i jego realizacja, księgowość w organizacji pozarządowej – obowiązki prawno-finansowe, rozliczanie funduszy i grantów, budżet zadaniowy; Zasady i przepisy dot. organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e – wolontariat; Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych.

więcej

22.06.2016r.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu 22.06.2016r. została podpisana z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 26, a stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Radomiu ul. Wernera 9/11 Umowa na realizację projektu pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”. Projekt będzie realizowany począwszy od dnia 1 lipca br a zakończy się 31 grudnia 2016r.

26.04.2016r.

Na stornie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego opublikowano rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Wśród projektów, które otrzymają dotację znalazła się projektu LGD „Razem dla Radomki” pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”.

Zadanie publiczne pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content