finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

mazowsze

O projekcie Aktualności Szkolenia b-learning Mobilne Doradztwo E-profile organizacji Konkurs na Lokalną Inicjatywę Materiały do pobrania Zamówienia

Konkurs na Lokalną Inicjatywę

09.11.2016 r.

Wyniki konkursu na realizację Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

mazowsze

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o wynikach oceny wniosków złożonych w ramach Konkursu na Lokalne Inicjatywy Społeczne, realizowanego w ramach zadania publicznego pt. pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Informujemy, iż we wskazanym w Regulaminie Konkursu terminie do dnia 4 listopada 2016 r. do godziny 15.00 wpłynęły 4 zgłoszenia. Wszystkie z nich spełniały kryteria określone w Regulaminie. Zgodnie z zapisami regulaminu wnioski oceniła Komisja Oceniająca w 3 osobowym składzie, zgodnie z punktem VI. Regulaminu Konkursu przyznając następującą punktację i przekazując dofinansowania w wysokości 1500,00 zł dla trzech najlepszych inicjatyw.

Lista rankingowa ocenionych wniosków

  • 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic. Projekt „MIKOŁAJKI, Seniorzy dzieciom ? międzypokoleniowe spotkanie artystyczne”. Średnia punktów 79. (Otrzymane dofinansowanie wysokości 1500 zł)
  • 2. Stowarzyszenie „Wrzosowisko”. Projekt „Różne oblicza sztuki”. Średnia punktów 67,33. (Otrzymane dofinansowanie wysokości 1500 zł)
  • 3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolanowie. Projekt „Lanie wosku” – tradycja otwarta na młodość Średnia punktów 67. (Otrzymane dofinansowanie wysokości 1500 zł)
  • 4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”. Projekt (Nieprofesjonalni). Średnia punktów 63,3 (Brak dofinansowania)

Konkurs Stowarzyszenia Razem dla Radomki na Lokalne Inicjatywy Społeczne ogłoszony. Zdobądź 1500,00 zł na realizację swojego pomysłu.

skuteczne ngo plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Razem dla Radomki? zaprasza do udziału w konkursie na Lokalne Inicjatywy Społeczne realizowanym w ramach projektu Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, w którym do wygrania są trzy granty w wysokości 1500,00 zł na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Celem ogłoszonego konkursu jest wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych ? a przede wszystkim integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej do uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. Efektem realizowanego konkursu będzie dofinansowanie przez Stowarzyszenie ?Razem dla Radomki? i zrealizowanie 3 inicjatyw lokalnych.

Konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich i miejsko wiejskim, osób indywidualnych ? liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych, grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim i miejsko wiejskich ? z terenu gmin objętych zadaniem publicznym tj. z obszaru przysuskiego: Wieniawa, Borkowice, Klwów, Potworów, Odrzywół i Przysucha; powiatu zwoleńskiego – gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zakrzew; powiatu radomskiego – gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Iłża, Skaryszew.

Formularze projektu należy składać w Biurze Stowarzyszenie w terminie od 17.10.2016 r. do 04.11.2016 r. do godziny 15.00. Projekty powinny być realizowane w terminie do 6 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informację odnajdą Państwo w regulaminie projektu dostępnym pod adresem: http://www.razemdlaradomki.pl/dok/ngo/RegulaminKonkursu_LokalneInicjatywy.pdf

Formularz wniosku dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/dok/ngo/Formularz_wniosku.docx www.razemdlaradomki.pl/dok/ngo/Formularz_wniosku.docx

Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Zadanie publiczne pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content