finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

mazowsze

O projekcie Aktualności Szkolenia b-learning Mobilne Doradztwo E-profile organizacji Konkurs na Lokalną Inicjatywę Materiały do pobrania Zamówienia

O projekcie

Cel projektu:Wsparcie rozwoju oraz aranżowanie współpracy środowiska pozarządowego aktywnie i skutecznie uczestniczącego w życiu społecznym polskiej wsi

W ramach projektu wiejskim organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, grupom inicjatywnym, lokalnym liderom zaproponowane zostanie kompleksowe bezpłatne wsparcie w postaci możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach stacjonarnych integrujących grupy szkoleniowe, w 7 modułach szkoleń prowadzonym metodą blended learningu, łączącym elementy szkoleń stacjonarnych i e-learningu (szkoleń na odległość). Uzupełnione zostaną one o konsultacje świadczone przez Mobilnych Doradców. Doradztwo prowadzone będzie w Biurze projektu, w siedzibie organizacji korzystającej ze wsparcia lub w innym dogodnym dla uczestniku miejscu i formie (możliwość skorzystania także z usługi zdalnie: e-mail, Skype, inne komunikatory). Promować będziemy organizacje pozarządowe, dla których zostaną utworzone strony internetowe w oparciu o formułę WordPress”u, dzięki którym będą mogły pokazać swoją pracę i zaangażowanie szerszemu gronu odbiorców, a co więcej same zdobędą umiejętności tworzenia i redagowania takich stron.W ostatnim etapie realizacji projektu przeprowadzony zostanie Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną mający na celuwyłonić ciekawe inicjatywy lokalne do realizacji, których organizacje/grupy pozyskają wsparcie finansowe z środków projektu.

Osobami korzystającymi z bezpłatnego wsparcia zaplanowanego w ramach projektusą osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy wiejskich i miejsko – wiejskich z obszaru powiatu przysuskiego: Wieniawa, Borkowice, Klwów, Potworów, Odrzywół i Przysucha; powiatu zwoleńskiego – gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zakrzew; powiatu radomskiego – gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Iłża, Skaryszew, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych. W projekcie zaplanowano udział minimum 84 osób, które zaprosimy również do współpracy w ramach internetowego forum organizacji pozarządowych. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnieni i przesłanie na adres Biura projektu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Formularz ten także dostępny jest w Biurze projektu oraz w siedzibach Partnerów projektu:

 • Związek Gmin Radomka
  Biuro Związku: Zakrzew 5, 26-652 Zakrzew
 • Starostwo powiatowe w Zwoleniu
  ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń
 • Realizator projektu: Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania
  Kontakt:Biuro projektu: ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom
  tel./ fax 48 38 58 996
  e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 lipca br. do 31 grudnia 2016r.

Zadanie publiczne pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content