finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

LSR 2016-2023. Ogłoszenia o naborze wniosków 2016-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

  • Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,
  • Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej.

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 07.11.2016 r. do dnia 22.11.2016 r. do godziny 15.00.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:

  • Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Limit dostępnych środków: 2 550 000,00 zł.
  • Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej. Limit dostępnych środków: 850 000,00 zł.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączonych poniżej załącznikach:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru:

word

Załącznik nr 1. Do ogłoszenia o naborze – Karta oceny według Kryteriów Lokalnych (wersja edytowalna)
(format: docx)

pdf

Załącznik nr 1. Do ogłoszenia o naborze – Karta oceny według Kryteriów Lokalnych (wersja tylko do odczytu)
(format: pdf)

word

Załącznik nr 2. Do ogłoszenia o naborze – Karta oceny według Kryteriów Strategicznych(wersja edytowalna)
(format: docx)

pdf

Załącznik nr 2. Do ogłoszenia o naborze – Karta oceny według Kryteriów Strategicznych (wersja tylko do odczytu)
(format: pdf)

word

Ogłoszenie o naborze
(format: docx)

pdf

Ogłoszenie o naborze
(format: pdf)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content