finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Zachęcamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Celem naszej publikacji jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań realizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wydarzeń i inicjatyw związanych z rozwojem naszych „Małych Ojczyzn”.

Biuletyn 2016

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 76 (09/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 21,2 MB)

W bieżącym numerze natraficie Państwo na relację z wielu wydarzeń organizowanych przez nasze Stowarzyszenie w miesiącu październiku i wrześniu. Uczestniczyliśmy w Targach Smaki Regionów w Poznaniu, gdzie odpowiadaliśmy za przygotowanie stoiska wystawienniczego Województwa Mazowieckiego. W okresie od września do października zorganizowaliśmy 14 spotkań szkoleniowych z zakresu rozwoju produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych – uzupełniając je warsztatami kulinarnymi i warsztatami z produkcji serów podpuszczkowych – pokazując uczestnikom, że dziedzictwo kulinarne i zdrowa żywność może dziś ma coraz większą ilość zwolenników i może stanowić pomysł na własną działalność gospodarczą

.

W miesiącu listopadzie rozpoczynamy realizację pierwszych naborów wniosków ramach nowej perspektywy unijnej. Rozpocznie ją konkurs w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresie działań związanych z infrastrukturą publiczną w zakresie rekreacji, turystyki i kultury, a zaraz po nim uruchomimy nabór w zakresie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości – o których informujemy na łamach naszego wydawnictwa.

Przedstawimy również informacje o spotkaniach z przedstawicielami Republiki Południowej Afryki, którzy gościli na naszym obszarze zapoznając się z działaniami na rzecz rozwoju rolnictwa, oraz spotkaniem z przedstawicielami lokalnych grup działania z Niemiec. Kończąc wstęp do Biuletynu, zachęcam Was do udziału w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Lokalną organizowaną w ramach projektu „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” oraz do uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach e-learnin-gowych zaplanowanych dla organizacji pozarządowych w tym projekcie.

Biuletyn nr 76 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 75 (09/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 22,9 MB)

W bieżącym numerze natraficie Państwo na relację z wydarzeń: folkowe Bierwce, gdzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolice zorganizowaliśmy piątą już edycję Jarmarku Ludowego; Festyn Rodzinny w Wolanowie przeprowadzony wspólnie z Gminą Wolanów. Znajdzie się też relacja z podsumowania projektu Stowarzyszenia „Wrzosowisko” pn. „Wiejskie wesele w kulturze regionu radomskiego”.

We wrześniu rozpoczęliśmy również warsztaty kulinarne i szkolenia z zakresu promocji produktów regionalnych i tradycyjnych dla nowego projektu „Mazowieckiej Kuźni Smaków”, a 25 września rozpoczniemy szkolenia e-learningowe dla projektu aktywizujące lokalnych liderów, społeczności wiejskie oraz organizacje pozarządowe w inicjatywie pn. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”.

Biuletyn nr 75 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 74 (08/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 12,8 MB)

Sierpień to miesiąc w którym na terenie gmin tworzących „zagłębie paprykowe” organizowane są wydarzenia poświęcone temu wyjątkowemu produktowi. Swoje święto ma Potworów, Klwów i Przytyk, gdzie 21 sierpnia 2016 r. odbędą się po raz siedemnasty Ogólnopolskie Targi Papryki, jedno z najważniejszych wydarzeń branży rolniczej na terenie województwa Mazowieckiego.

Biuletyn uzupełnimy o aktualne informacje na temat działań i projektów realizowanych przez naszą Lokalną Grupę Działania, czy też naszych partnerów. Znajdzie się w nim zaproszenie na piątą edycję Jarmarku Ludowego w Bierwcach, relacja z kolejnej inicjatywy aktywizującej młodzież w Wieniawie – czyli Projektu Nołlajf (Lato w teatrze w gminie Wieniawa). Opowiemy o Poszukiwaczach Kultury w Bierwcach oraz o wiejskim weselu w kulturze regionu radomskiego – kolejnej inicjatywie z Wrzosu.

Biuletyn nr 74 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 73 (06/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 24,3 MB)

W aktualnym numerze znajdziecie informacje o przyjęciu naszego Stowarzyszenia do Polskiej Sieci LGD, informację o udziale LGD i producentów z naszego terenu w Gali Agroligi, zorganizowanej w ogrodach Pałacu Prezydenckiego a także o ogłoszonym konkursie na najlepsze dania z papryki, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Prezentujemy projekt „Poszukiwacze kultury” z Bierwiec, rozmowę z przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych na Ludową Nutę z Bieniędzic – którzy 10 lipca zapraszają na Jarmark Ludowy „Tyndy Ryndy”. Zapraszamy również to zapoznania się z relacjami z obrzędu Jedlińskiego Wesela, eliminacji mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej w Przysusze, oraz z Wieczoru Sobótkowego „Wianki” w Wieniawie.

Biuletyn nr 73 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 72 (05/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,3 MB)

Biuletyn rozpoczynamy od zaprezentowania informacji na temat podpisanej w dniu 17 maja 2016 r. umowy ramowej na realizację w okresie lat 2016-2023 Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki. Przedstawiamy również informację o dwóch nowych projektach LGD których realizację rozpoczniemy w najbliższych miesiącach. Będą to działania zmierzające do wzmacniania potencjału lokalnych środowisk wiejskich, organizacji pozarządowych które w projekcie „Skuteczne NGOsy” będą mogły skorzystać z profesjonalnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowych. Natomiast w projekcie „Mazowiecka Kuźnia Smaków” będziemy dbać o rozwój naszego dziedzictwa kulinarnego, rozwój producentów produktów regionalnych i tradycyjnych.

Przedstawimy również informacje o tym, co zmienia wchodząca w życie w dniu 20 maja ustawa o zmianie ustawy – Prawa o Stowarzy-szeniach, która wprowadza nowe zapisy i znacząco ułatwia procesy rejestracyjne dla organizacji pozarządowych. Szczególnie polecamy lekturę z Jerzym Kwaśniewskim – organizatorem największego na Mazowszu, przeglądu muzyki ludowej – czyli „Dni Kolbergowskich”, jak również pozostałe artykuły poświęcone codziennym działaniom podejmowanym przez naszą LGD.

Biuletyn nr 72 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 71 (04/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,1 MB)

Ostatnie miesiące minionego roku charakteryzowały się wytężoną pracą Biura i Członków naszego Stowarzyszenia, którzy zajmowali się opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023, czyli nadrzędnego dokumentu w którym określiliśmy założenia i cele, zaplanowane do realizacji. Nasza praca po raz kolejny zakończona została sukcesem, albowiem dokument jakim jest LSR został wybrany w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województw Mazowieckiego do realizacji w kolejnym okresie wdrażania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy na ten okres ok 10 milionów złotych, które przeznaczone zostaną na rozwój i aktywizację obszarów gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Dlatego w Biuletynie zaprezentujemy pierwsze informacje na temat nowych wyzwań w ramach PROW2014-2020, rozpoczynając cykl artykułów, które poruszać będą to zagadnienie.

Przedstawimy relacje z wizyty studyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obszarze LGD – przedstawicieli ambasad krajów Unii Europejskiej „Agro Trip”, relację z Międzyna-rodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, gdzie odpowiedzialni za przygotowanie stoiska wystawienniczego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego zdobyliśmy I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko. W dalszej części zaprezentujemy informacje na temat konkursu Kobieta Przedsiębiorcza, gdzie dwie członkinie naszego stowarzyszenia – Panie Monika Bankiewicz i Barbara Waśkiewicz znalazły sie w gronie laureatek. Nie zabraknie informacji o konkursie Mazowsze Lokalnie w ramach którego środki finansowe na realizację swoich pomysłów otrzymało 7 organizacji z naszego terenu.

Biuletyn nr 71 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 70 (03/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,1 MB)

Aktualne wydanie naszego Informatora rozpoczynamy od zaproszenia na Dzień Otwarty Inkubatora NGO prowadzonego przez LGD „Razem dla Radomki” czyli instytucji wsparcia dla organizacji pozarządowych, ale również dla lokalnych liderów i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy dążą do rozwoju swoich społeczności lokalnych. Na spotkaniu które odbędzie się 21 marca przeprowadzimy warsztaty pisania wniosków oraz przekażemy informacje o zbliżających się konkursach. W dalszej części Biuletynu zaprosimy do udziału w konkursie Mazowsze Lokalnie – drugiej w tym roku edycji, która tym razem ukierunkowana jest na rozwój młodych organizacji. Przedstawimy relację z wizyty studyjnej w Norwegii.

Opowiemy o „naszych” lokalnych liderkach, które zostały laureatkami konkursu Echa Dnia „Człowiek Roku”. Z Panem Piotrem Skibą z Młodzieżowej Akademii Piłki Siatkowej w Przysusze porozmawiamy o siatkówce i sukcesach tej młodej organizacji. Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami, spostrzeżeniami na łamach wydawnictwa.

Biuletyn nr 70 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 69 (02/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 17,1 MB)

Aktualne wydanie Informatora rozpoczynamy od artykułu przedstawiającego efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015, który stanowi podsumowanie obranych przez nasze Stowarzyszenie działań mających na celu aktywizację i rozwój obszaru naszych 6 gmin w okresie minionych 7 lat. Warto zaznaczyć że dzięki realizacji inicjatywy osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy ponad 10 milionów złotych na rozwój obszarów wiejskich, a kwotę tą dodatkowo zwiększyliśmy o kolejne środki w wysokości 1,5 miliona złotych zdobyte w ramach wygranych konkursów grantowych.

W dalszej części zachęcamy również do udziału w trzeciej edycji programu grantowego Mazowsze Lokalnie. Młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o zdobycie uzyskanie grantów w wysokości 5000,00 zł na realizację oddolnych inicjatyw. Przedstawiamy również nowy projekt LGD „Razem dla Radomki” pt. „Mazowiecka Kuźnia Smaków” – mający na celu promocję dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, budowę silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, producentów z branży spożywczej. Zachęcamy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcieliby podjąć działalność pozarolniczą związaną z produkcją zdrowej żywości, zdobyć wiedzę w systemie e-learningu do uczestnictwa w projekcie.

Postaramy się także zabrać Państwa w wycieczkę po świecie poezji Pani Anny Łęckiej, poetki związanej od kilku lat z gminą Wieniawa. Prezentujemy relacje z unikatowego obrzędu Ścięcia Śmierci w Jedlińsku, „aktualności” z Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, oraz wywiad z Panem Andrzejem Anasiakiem – Prezesem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

Biuletyn nr 69 on-line, pdf

biuletyn stowarzyszenia

Biuletyn informacyjny nr 68 (01/2016)
(format: pdf, rozmiar pliku: 14,4 MB)

Ostatnie miesiące minionego roku charakteryzowały się wytężoną pracą Biura LGD i Członków naszego Stowarzyszenia które zajmowało się m.in. opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, czyli nadrzędnego dokumentu w którym określamy założenia i cele realizowane przez Stowarzyszenie. Został on złożony w ramach konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju w dniu 31 grudnia 2015 r., pozwoli naszemu Stowarzyszeniu pozyskać ponad 10 milionów złotych, które przeznaczone będą na rozwój i aktywizację obszarów gmin obszaru oddziaływania LGD. Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, odnową i rozwojem wsi, na realizację projektów grantowych służących społeczności lokalnej oraz na powstanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. W łamach kolejnych numerów naszego wydawnictwa przygotujemy cykl artykułów poświęconych Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

W dalszej części dzielimy się z informacją o znaczącym wyróżnieniu które otrzymaliśmy za realizację działań związanych z budową silnej marki Papryki Przytyckiej w ramach porozumienia Paprykowy Szlak. Wspomniana nagroda otrzymana w ogólnopolskim prestiżowym konkursie Samorządowy Lider Zarządzania ma dla nas bardzo duże znaczenie, stanowi docenienie dotychczas wysiłków i pracy zainicjowanej w 2011 r.

Przedstawiamy informacje na temat konkursu Człowiek Roku w ramach którego nominowano dwóch członków naszego LGD – Cezarego Adama Nowek i Monikę Bankiewicz, prezentujemy poezję Jana Orczykowskiego z Zakrzewa, kolejny artykuł poświęcony psychologii wyglądu oraz relację z pierwszego posiedzenia Grup Tematycznej ds. Podejścia Leader.

Biuletyn nr 68 on-line, pdf

 

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content