finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Bądźmy Eko w Dolinie Radomki

O projekcie Aktualności Do pobrania Kontakt

Bądźmy Eko w Dolinie Radomki – Aktualności

lgd razem dla radomki

05.10.2021 r.

Uwaga! Eko Konkurs od LGD!

Masz pomysł na ciekawe działanie dotyczące: powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszczędzanie wody; ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

Zapraszamy do konkursu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” skierowanego do szkół, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rolników i osób indywidualnych z obszaru Doliny Radomki ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew oraz Gminy i miasta Przysucha.

Działania konkursowe powinny ukazywać prawidłowe postawy, nawyki wobec środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz wtórnego wykorzystywania odpadów.

Zachęcamy do podejmowania działań także w formie nakręcenia krótkiego filmiku (ok. 3 min) wpisującego się w kategorie: : powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszczędzanie wody; ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

W konkursie przewidziano nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł. Zgłoszenie należy dostarczyć do 29 października 2021 r. na adres e-mail lgd@razemdlaradomki.pl lub osobiście do Biura LGD w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Do 22 listopada realizacja zadań, oraz przekazanie dokumentacji fotograficznej z realizowanego zadania. (ok. 5 dobrej jakości zdjęć i/lub krótki filmik (ok. 3 min.) przedstawiających zrealizowane działania).

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kopycka, tel. 48/385 89 96.

Formularz zgłoszeń dostępny jest pod adresem:
https://razemdlaradomki.pl/images/eko_konkurs/dzialanie_inicjatywaekologiczna.docx

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem::
https://razemdlaradomki.pl/images/eko_konkurs/regulamin_konkursu.docx

lgd razem dla radomki

01.11.2021 r.

Uwaga Konkurs „Eko w Dolinie Radomki” wydłużony do 20 listopada!

Masz pomysł na ciekawe działanie dotyczące: powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszczędzanie wody; ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

Zapraszamy do konkursu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” skierowanego do szkół, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rolników i osób indywidualnych z obszaru Doliny Radomki ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew oraz Gminy i miasta Przysucha.

Działania konkursowe powinny ukazywać prawidłowe postawy, nawyki wobec środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz wtórnego wykorzystywania odpadów.

Zachęcamy do podejmowania działań także w formie nakręcenia krótkiego filmiku (ok. 3 min) wpisującego się w kategorie: : powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszczędzanie wody; ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

W konkursie przewidziano nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł. Zgłoszenie należy dostarczyć do20 listopada 2021 r. na adres e-mail lgd@razemdlaradomki.pl lub osobiście do Biura LGD w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Do 22 listopada realizacja zadań, oraz przekazanie dokumentacji fotograficznej z realizowanego zadania. (ok. 5 dobrej jakości zdjęć i/lub krótki filmik (ok. 3 min.) przedstawiających zrealizowane działania).

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kopycka, tel. 48/385 89 96.

Formularz zgłoszeń dostępny jest pod adresem:
https://razemdlaradomki.pl/images/eko_konkurs/dzialanie_inicjatywaekologiczna.docx

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem::
https://razemdlaradomki.pl/images/eko_konkurs/regulamin_konkursu.docx

lgd razem dla radomki

03.12.2021 r.

Zakończyliśmy spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące gospodarki odpadami.

Łącznie w ramach projektu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” podczas 12 spotkań w 7 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 379 uczniów klas I-III.

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Wrzosie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

Działania informacyjne skierowane do najmłodszych przekazywane przez prowadzącego spotkania pana Cezarego Nowka dotyczyły tematów: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dla gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz idee Zero Waste i 3U i służyły kształtowaniu prawidłowych postaw dotyczących ochrony środowiska.Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.


Podsumowanie konkursu ekologicznego organizowanego przez „Razem dla Radomki”.

Nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł w eko konkursie zorganizowanym przez „Razem dla Radomki” zostały wręczone. Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdrażania założeń gospodarki
o obiegu zamkniętym, oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw wśród mieszkańców Doliny Radomki.

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy, rolnicy i przedsiębiorcy gmin Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa i Zakrzew:

W kategorii: powtórne wykorzystanie odpadów:

  • I miejsce – Szkolne Koło Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku;
  • II miejsce – Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz;
  • III miejsce – Anna Kosuniak;

W kategorii: sposoby na oszczędzanie wody:

  • I miejsce – Firma MIGMA Łukasz Lech;
  • II miejsce – Gospodarstwo Rolne Jana Kosuniaka;
  • III miejsce – Gospodarstwo domowe Marka Drabika;

W kategorii: ograniczenie powstawania i/lub segregacja odpadów:

  • I miejsce – Firma CUT – POL Krzysztof Walczak;
  • II miejsce – Firma IMAGE Piotr Walczak;
  • III miejsce – Firma Maciejka Pizza & Caffe Agnieszka Gawin;

Laureatom dziękujemy za zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego, uwzględnienie zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzanie wody oraz wtórne wykorzystywanie odpadów.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content