Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

 logotypy finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 15439500


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Lipiec 2021W pi?tek 2 lipca 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie o godzinie 19.00 odb?dzie si? koncert Antoniny Krzyszto? z zespo?em oraz otwarcie wystawy dawnych fotografii ?lubnych „?lubne historie”.

pobierzdo góry

To projekt dofinansowany przez Zarz?d Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w wysoko?ci 10 000,00 z? na realizacj? zadania publicznego pn. Pami?tam jak... Krótka opowie?? o lokalnych smakach.

pobierzdo góry

Zach?camy do wys?uchania rozmowy z Arkadiuszem Ostrowskim - Pracownikiem Biura LGD w Radio Radom przypominamy o konkursie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na inicjatywy turystyczne i kulturalne. Do rozdania 90 tysi?cy z?otych.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Razem dla Radomki" zaprasza lokalnych liderów, mieszka?ców obszaru, stowarzyszenia, Ko?a Gospody? Wiejskich, grupy nieformalne, do udzia?u w konkursie kulinarnym na najlepsz? potraw? lokaln? przygotowan? z papryk?.

pobierzdo góry

Dzi? mija termin sk?adania wniosków do konkursu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia?ania „Razem dla Radomki” w którym przeznaczono 90 tysi?cy z?otych na wsparcie inicjatyw turystycznych i kulturalnych.

pobierzdo góry

Tydzie? temu mieli?my przyjemno?? pojawi? si? na podsumowaniu projektu realizowanego przez "Stowarzyszenie Hania" z Przedszkola Niepubliczne "Hania" z Zakrzewa i podziwia? wyst?pu ?wietnych m?odych artystów.

pobierzdo góry

7 lipca rusza nabór wniosków konkursu Mazowsze Lokalnie. W tym roku organizatorzy planuj? przyzna? minimum 160 mikrodotacji w wysoko?ci od 2000 do 6000 z?otych. Warto?? konkursu to blisko 920 000,00 z?!

pobierzdo góry

Po raz kolejny na zaproszenie Prezydenta Polski przedstawiciele naszego Stowarzyszenia go?cili na uroczystej Gali AgroLigi, która odby?a si? w pi?tek – 2 lipca 2021 r. w ogrodach Pa?acu Prezydenckiego.

pobierzdo góry

Projekt dofinansowany przez Zarz?d Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierz?t oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego kwot? wsparcia w wysoko?ci 20 000,00 z?.

pobierzdo góry

To projekt dofinansowany przez Zarz?d Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierz?t oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w wysoko?ci 20 000,00 z?.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udzia?u w konkursie na najlepsze produkty regionalne i lokalne obszaru Doliny Radomki.

pobierzdo góry

16 inicjatyw zosta?o wspartych kwot? 90 000,00 z? przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”, dzi?ki której realizowane zostan? projekty w zakresie promocji turystyki i dzia?a? kulturalnych na terenie powiatu radomskiego i przysuskiego.

pobierzdo góry

Serdeczenie zapraszamy w najbli?szy weekend (w sobot? i niedziel?) do Wieniawy na XV Spotkania z Folklorem im. Stanis?awa St?pniaka. Na tej niezwyk?ej imprezie zagoszcz? kapele i zespo?y ?piewacze, które b?d? rywalizowa?y o tytu? najlepszych.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zwraca si? z zapytaniem o cen? w zakresie organizacji sp?ywu kajakowego dla projektu wspó?pracy „Po?udniowe Mazowsze – Mark? Turystyczn?”.

pobierzdo góry

Lokalna Grupa Dzia?ania „Razem dla Radomki” w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Dzia?alno?? LGD „Razem dla Radomki” w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich” poszukuje wykonawców do realizacji filmów.

pobierzdo góry

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania Razem dla Radomki serdecznie zaprasza do udzia?u w konkursie na najlepsze miody. Celem Konkursu jest propagowanie tradycyjnych miodów, charakterystycznych dla obszaru Lokalnej Grupy Dzia?ania Razem dla Radomki.

pobierzdo góry

W niedziel? 25 lipca w Amfiteatrze w Przysusze odb?d? si? 61 Dni Kolbergowskie, b?d?ce jedn? z najwa?niejszych na mapie naszego województwa imprez promuj?cych dziedzictwo kulturowe i folklor.

pobierzdo góry

Ju? w pi?tek w Przysusze na rozpocznie si? Superpuchar Polski kobiet i m??czyzn w siatkówce pla?owej. Wydarzenie to dofinansowane jest przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Wyst?pi? na nim najlepsze w kraju pary siatkarzy i siatkarek.

pobierzdo góry

Wieniawa po raz kolejny zaprosi?a na Spotkania z Folklorem im. Stanis?awa St?pniaka w Wieniawie. XV edycja festiwalu otrzyma?a dofinansowanie na realizacj? przez nasze Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki.

pobierzdo góry

Zapraszamy w pi?tek do Wolanowa na kolejne spotkanie z cyklu Kino na le?akach w Wolanowie, organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek? w Wolanowie. Tym razem przygotowano co? dla wielbicieli polskiego kina – komedi? Juliusza Machulskiego "Kiler".

pobierzdo góry

Festiwal Kó? Gospody? Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyj?tkowe wydarzenie. W tym roku edycja Mazowiecka odb?dzie si? 31 lipca w Muzeum Wsi Radomskiej w godzinach 8.00 - 16.00.

pobierzdo góry
mapa aktyawnych organizacji pozarzšdowych
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

dziedzictwo i rozwój patrnerzy lgd
ksow patrnerzy lgd
puszcza kozienicka partnerzy lgd
lgd ziemi siedleckiej
MAS Jablunkovsko
partnerzy lgd razem dla radomki
moves partnerzy lgd razem dla radomki
sao radomka
zwiazek gmin radomka