finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

Zasoby kulturowe „w sieci” jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu

Działanie PROW 2007-2013: Małe Projekty

Podmiot odpowiedzialny za realizację wraz ze wstępną zgodą na wykorzystanie projektu w prowadzonych działaniach informacyjnych (dane adresowe): Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego, ul. Starowolska 13a 26-600 Radom, tel. 48 38 20 777

Opis projektu:

Celem projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z Internetu jako źródła informacji oraz promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD „Razem dla Radomki”.

W ramach projektu utworzone zostały nowoczesne witryny internetowe dla 5 organizacji pozarządowych oraz portal przyjazny turystyce pn. „W dolinie Radomki”. Strony internetowe wyposażone w systemy zarządzania treścią otrzymały: Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów”, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” w Zakrzewie, „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej”, Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku.

Przeprowadzone zostały również szkolenia pn. „Zarządzanie witryną internetową i aktualizacja treści w oparciu o CMS” skierowane dla przedstawicieli instytucji biorących udział w projekcie. Szkolenia miały na celu przedstawienie niezbędnych zagadnień związanych ze stronami internetowymi utworzonymi w ramach projektu dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Stronę te zostały wyposażone w system zarządzania treścią (CMS) – który pozwala na konfigurację i administrację stronami internetowymi za pomocą przeglądarki internetowej ( bez konieczności znajomości języków programowania).

Uzasadnienie dlaczego projekt jest dobrą praktyką w realizacji PROW 2007-2013

Podjęte działania w projektu pokazały potrzebę realizacji na terenach wiejskich szkoleń z nowych mediów i technologii internetowych wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dzięki stronom internetowym – organizacje mogą docierać do szerszego grona odbiorców, informować o swoich działaniach, a przede wszystkim skuteczniej aktywizować mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie realizacji nowych inicjatyw.

Województwo – Powiat – Gmina: Mazowieckie – Radomski – Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Zakrzew

Koszty projektu:

Całkowity: 30284,50 zł Wkład Beneficjenta: 9827,96 zł
EFRROW: 20 456,54 zł
Inne źródła: 0,00

Termin realizacji projektu

Rozpoczęcie: 01.10.2010 r.
Zakończenie: 28.02.2011 r.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content