finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym.

12.09.2023 | wrzesien2023

 Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe składają formularz zgłoszeniowy/kartę uczestnictwa – załącznik nr 2, najpóźniej do 30 września 2023, w dowolny sposób:

  1. a) osobiście/listem (decyduje data wpływu) pod wskazany adres:

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew lub mailem: lgd@razemdlaradomki.pl

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest bezpłatne.

Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu Regulamin: 1REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE STUDYJNYM RdR,

Karta uczestnictwa: 2KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYJEZDZIE STUDYJNYM Sardynia

Program wyjazdu: 3Program wyjazdu na Sardynię dla LGD Razem dla Radomki 18-22.10.2023

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu wyjazdu.

Wyjazd organizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” , w ramach projektu współpracy pn. „Ekologicznie Lokalnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Poddziałania 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content