finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

Prowincja Gombrowicz

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Małe Projekty

Wnioskodawca: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Oddział Muzeum Literatury w Warszawie.

„Prowincja Gombrowicz” to cykl spotkań z twórcami literatury, którzy żyjąc, pracując i tworząc poza geograficznym lub instytucjonalnym centrum, są ważnymi postaciami polskiego życia literackiego i intelektualnego.

Miejscem realizacji spotkań było Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Cykl miał na celu przede wszystkim ułatwić dostęp do ważnych zjawisk i postaci kultury oraz poszerzyć kompetencje i wiedzę uczestników poprzez możliwość spotkania i rozmowy z ważnymi twórcami literatury i inspirowanej literaturą muzyki. Jego zamiarem była również aktywizacja mieszkańców gminy Jedlińsk i okolicznych gmin, zachęta do uczestnictwa w kulturze dzięki zaproszeniu do Wsoli twórców znanych i uznanych (m.in. Olgę Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Stefan Chwin, Inga Iwasiów).

W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania z twórcami, w każdym z nich uczestniczyło dwóch pisarzy, zorganizowany został również koncert – wystąpił zespół „Pustki”. Tematyka spotkań to m.in. tworzenie literatury o prowincji i na prowincji, co dla uczestników miało stanowić okazję do uświadomienia sobie, iż ważne zjawiska kultury nie są wyłączną domeną dużych ośrodków kulturalnych, ale mogą powstawać wszędzie tam, gdzie żyją twórczy ludzie.

Uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach „Prowincji Gombrowicz” będą mieli możliwość zwiedzenia jedynego na świecie muzeum pisarza, poznania ciekawej historii tego miejsca oraz obejrzenia pamiątek po Witoldzie Gombrowiczu. Realizację działań podsumowują obszerne reportaże, które emitowane były na łamach Telewizji Dami, w paśmie wspólnym sieci Vectra – co dało możliwość potencjalnego dotarcia do blisko dwóch milionów odbiorców w całym kraju.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content