finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

 

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Małe Projekty

Wnioskodawca: Gmina Wolanów

Głównym celem projektu było propagowanie walorów ludowych w Gminie Wolanów, oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego: tradycji, obrzędów i zwyczajów, krzewienie tradycji pokoleniowej oraz rozwój i wzmocnienie zespołu ludowego z Bieniędzic. Dlatego też projektem zostali objęci dorośli członkowie zespołu oraz 15 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach. Dzieci i dorośli aktywnie uczestniczyli w zajęciach z zakresu śpiewu i tańca w okresie od września 2012 r. do grudnia 2012 r. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych trenerów. Oprócz realizacji zajęć warsztatowych, zakupione zostały stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego, a podsumowaniem projektu okazała się impreza pn. „Ocalić od zapomnienia”.

Podsumowaniem projektu była zorganizowana w dniu 12 stycznia 2013 r. impreza pn. „Ocalić od zapomnienia”. Wystąpili podczas niej uczestnicy projektu, a członkowie zespołu mogli zaprezentować zakupione na potrzeby projektu nowe stroje ludowe. Ponadto swój repertuar zaprezentowali Bracia Tarnowscy z Domaniowa, Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy oraz Zespół Ludowy z Marianowic. Na Jarmarku kultury ludowej każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas gdy dorośli żywo bawili się przy akompaniamencie zespołów ludowych, dla dzieci obecnych na jarmarku oraz młodych beneficjentów projektu przygotowane zostały atrakcje w formie różnych zabaw integracyjnych prowadzonych przez grupę animacyjną Eduminki.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content