finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową kładki przez rzekę Radomkę

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z budową kładki przez rzekę Radomkę w ciągu od ul. Rzecznej do wylotu ul. Radomskiej, z chodnikiem przy ul. Rzecznej i przebudową fragmentu ul. Radomskiej.

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Przytyk

Cel operacji:

Celem operacji jest poprawa wizualizacji miejscowości, wpływająca na rozwój funkcji turystycznych, dzięki której powstała atrakcyjna bezpieczna trasa rekreacyjno – wypoczynkowa.

Projekt Wzrośnie liczba turystów odwiedzających miejscowość. Przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej i osób przebywających czasowo z uwagi na bliskość 540 ha zbiornika wodnego „Domaniów” i funkcjonujące szlaki rowerowe poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z kładką przez rzekę Radomką.

Zakres inwestycji:

Ze względu na poprawę ruchu pieszo – rowerowego, zaprojektowano trzyprzęsłową stalowo – żelbetonową kładkę pieszo – rowerową przez rzekę Radomkę. Projektowany zakres robót obejmował:

  • Budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Radomkę
  • Budowę ciągu pieszego i rowerowego na dojściach do kładki
  • Przebudowę ul. Radomskiej i Rzecznej wraz z budową chodników
  • Budowę oświetlenia na projektowanym odcinku.

Okres realizacji: 19.12.2010 do 24.11.2011

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content