finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości (WIP)

 

O WIP OFERTA OSIĄGNIĘCIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA

 

O WIP

Celem Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczoęci (WIP) działającego przy Lokalnej Grupie Dzia?ania „Razem dla Radomki” (LGD) jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom z terenów wiejskich dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych.

WIP ma za zadanie:

  • promował i wspierał przedsiębiorczości wóród mieszkańców Gminy: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew,
  • stwarzał warunki ułatwiające powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw dzięki prowadzonemu systemowi szkoleń i doradztwu,
  • aktywizował lokalną społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej,
  • aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstw (popularyzował samozatrudnienie).

Innowacyjność WIP polega na jego kompleksowości i dostosowaniu do lokalnych potrzeb społeczności wiejskiej.

W ramach Inkubatora nawiązana zostanie współpraca ze wszystkimi lokalnymi i regionalnymi organami, instytucjami, organizacjami w zakresie możliwości udzielania wsparcia, pomocy, aktualnych programów, możliwości szkoleń i samozatrudnienia.

Z oferty Inkubatora skorzystać mogą:

  • osoby indywidualne zamieszkujące obszar działania LGD „Razem dla Radomki” planujące rozpocząć działalność gospodarczą pozarolniczą;
  • istniejące podmioty gospodarcze – firm bez względu na formę prawną z obszaru działania LGD „Razem dla Radomki”.

Dzięki WIP w jednym miejscu każda zainteresowana osoba/firma otrzyma bieżące i wyczerpujące informacje dotyczące możliwości rozpoczęcia dzielności gospodarczej lub też jej rozwinięcia.

 

O WIP OFERTA OSI?GNI?CIA FUNDUSZE DLA FIRM PUBLIKACJE LINKI WSPÓŁPRACA

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content