finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Projekty UE

loga unijne

Aktualności

 1. W dniu 29 marca 2010r. o godz. 13.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie, ul. Kolejowa 17 odbyła się konferencja podsumowująca projekt WIEŚ AKTYWNA – INICJATYWA GMINY WOLANÓW NA RZECZ AKTYWIZACJI I SAMOORGANIZACJI MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH, w której uczestniczyli Beneficjenci projektu oraz zaproszeni goście (przedstawiciele Lidera i Partnerów Projektu oraz trenerzy). Konferencję poprowadziła Pani Marianna Biesiadecka – Sekretarz Gminy.
  Na spotkaniu zostały przedstawione wszystkie działania prowadzone w ramach projektu. Podczas konferencji Beneficjenci otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Na zakończenie konferencji Beneficjenci oraz goście wzięli udział w uroczystym obiedzie.
 2. ZAPROSZENIE
  Szanowni Beneficjenci, Lider Projektu: Gmina Wolanów, Partnerzy Projektu: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” mają przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję podsumowującą projekt pt. „Wieś aktywna – inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
  Konferencja odbędzie się w dniu 29 marca 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kolejowej 17 w Wolanowie.
  Na zakończenie Konferencji zapraszamy Państwa na obiad.
 3. Serdecznie zapraszamy na kolejny moduł szkoleniowy pn. „Warsztaty komputerowe z praktycznego przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu”. Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie, godz. 15.30.
  Podczas warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.Grupa I 

  10.03.2010r. 12.03.2010r.
  środa piątek

  Grupa II

  11.03.2010r. 15.03.2010r.
  czwartek poniedziałek
 4. Zapraszamy beneficjentów do korzystania z KONSULTACJI ON-LINE
 5. Zapraszamy beneficjentów na kolejny moduł szkoleniowy pn. „Warsztaty z podstawowej obsługi komputera”. Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Wolanowie. Podczas warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.
  Grupa I 

  23.02.10 25.02.10 01.03.10 03.03.10 05.03.10
  wtorek czwartek poniedziałek środa piątek

  Grupa II

  24.02.10 26.02.10 02.03.10 04.03.10 08.03.10
  środa piątek wtorek czwartek poniedziałek
 6. Zapraszamy na szkolenia z modułu: „Marketing produktów lokalnych”, które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 17.02, 19.02. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 7. Zapraszamy na szkolenia z modułu: „Programy operacyjne na lata 2007-2013”, które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 03.02, 05.02, 08.02, 10.02, 12.02. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 8. Wszystkich uczestników projektu zapraszamy na szkolenia z modułu: „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich”, które odbędą się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wolanowie w dniach: 21.01, 22.01, 25.01, 27.01, 29.01. Podczas szkoleń zapewniamy poczęstunek.
 9. Serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne projektu „Wieś aktywna – inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich”, które odbędzie się 21 stycznia o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wolanów w sali konferencyjnej.

Informacje o projekcie

szkolenia wolanow

PROJEKT: „Wieś aktywna – inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich”.

W ramach Działania 6.3 – „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” i Priorytetu VI. – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” na terenie gminy Wolanów zostanie zrealizowany projekt pt. „Wieś aktywna – inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich”.

Organizatorem projektu są: Urząd Gminy Wolanów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD „Razem dla Radomki” i Agencją Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu.

W związku z realizowanym projektem zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Beneficjenci

Beneficjenci – osoby dorosłe zatrudnione w rolnictwie, mikroprzedsiębiorstwach i osoby nieaktywne zawodowo.

Cykl/Tematyka Szkoleń

Projekt obejmuje cykl szkoleń z zakresu:

 

 • Przedsiębiorczość na terenach wiejskich
  Pomysł na firmę (15 godz. tj. 5 dni). Zostaną omówione zagadnienia dotyczące: 

  • czynników motywujących do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,
  • osobowości i predyspozycji przedsiębiorcy,
  • źródeł pomysłów w biznesie, form organizacyjno – prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  • opodatkowania działalności,
  • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS),
  • tworzenia biznes planu przedsiębiorstwa.
 • Programy operacyjne na lata 2007-2013
  15 godz. tj. 5 dni. Zajęcia pozwolą pokazać źródła funduszy na realizacje projektu, przekazana zostanie wiedza o budowie projektów unijnych, dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu.
 • Marketing produktów lokalnych
  6 godz. tj. 2 dni. Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom możliwości jakie daje lokalizacja Gminy w pobliżu zalewu w Domaniowie i szans jakie są przed przedsiębiorczymi ludźmi by rozwinąć sektor usługowy i handlowy.
 • Obsługa komputera
  Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób
 • Praktyczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie
  Uczestnicy poznają zasady pracy z generatorem wniosków. Warsztaty odbędą się z podziałem na 2 grupy po 15 osób. Prowadzącym będzie osoba z doświadczeniem w aplikowaniu o środki unijne.

 

W projekcie zaplanowano również doradztwo on-line, które poprowadzone będzie przez eksperta w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej.

Termin szkoleń: styczeń – marzec 2010 r.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Biuro projektu
Urząd Gminy w Wolanowie
26-625 Wolanów, ul. Radomska 20
pok. 12

Zdjęcia z przebiegu projektu

Spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne Spotkanie inauguracyjne Spotkanie inauguracyjne

Moduł szkoleniowy: „Przedsiębiorczość”

Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość
Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość Moduł szkoleniowy: Przedsiębiorczość

Moduł szkoleniowy: Programy operacyjne

Moduł szkoleniowy: programy operacyjne Moduł szkoleniowy: programy operacyjne

Moduł szkoleniowy: Marketing

Moduł szkoleniowy: Marketing Moduł szkoleniowy: Marketing Moduł szkoleniowy: Marketing

Moduł szkoleniowy: Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Grupa II

Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera
Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Moduł szkoleniowy: Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Grupa I

Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera
Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera Warsztaty z podstawowej obsługi komputera

Konferencja podsumowująca projekt

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
(format: doc, rozmiar pliku: 87,5 KB)

Formularz zgloszeniowy
(format: doc, rozmiar pliku: 176 KB)

Oświadczenie
(format: doc, rozmiar pliku: 88,5 KB)

Regulamin – Dz.6.3
(format: doc, rozmiar pliku: 198 KB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content