finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Zrealizowane projekty

Wieczór Sobótkowy - Wianki 2011

Wieczór Sobótkowy – Wianki 2011

Projekt realizowany w ramach naboru wniosków przeprowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, działanie: Małe Projekty

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie

Głównymi celami realizowanego projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, promocja lokalnych tradycji, kultury i twórczości ludowej, którą możemy osiągnąć dzięki organizacji imprez kulturalnych, takich jak Wieczór Sobótkowy – Wianki, która podkreśla wartości zakorzenione w tradycjach naszych ojców i przodków. Poprzez realizację projektu – możemy pokazać i utrwalić w pamięci kulturę naszego regionu – obrzęd Wieczoru Sobótkowego, tak znacząco wpisujący się w krajobraz i tradycję polskiej wsi.

Dzięki realizacji projektu możemy promować i pokazać lokalną tradycję twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Organizacja wydarzenia jakim jest Wieczór Sobótkowy, przyczynia się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, pokazuje tradycje wiejskich obrzędów i zabaw. Jest to impreza, która na trwałe zapisała się w kalendarzu najważniejszych imprez poświęconych kulturze ludowej, które organizowane są na terenie województwa mazowieckiego. Z roku na rok uczestniczy w niej coraz większa liczba uczestników i widzów, który przyjeżdżają nie tylko z terenu gminy Wieniawa, ale również z pobliskich gmin. Dzięki organizacji tego typu imprezy przyczyniamy się również do promocji turystycznej gminy Wieniawa, z uwagi na przyjazd na wskazaną uroczystość turystów spoza gminy Wieniawa.

W trakcie imprezy przeprowadzane są konkursy na najładniejszy wianek, mikrofon dla każdego, a podsumowanie konkursów i zabaw jest przemarsz korowodu, w którym idą panny niosące wianki, kawalerowie, którym przegrywa kapela ludowa. Nad rzeką Radomką, zapala się tradycyjne stos przygotowanej słomy i puszcza wianki na wodę.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content