finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Warsztaty „W przyjaźni z pszczołami” w Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku.

29.04.2024 | kwiecien2024

Prezentujemy Państwu relację z warsztatów edukacyjnych „W przyjaźni z pszczołami”, które zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie „Dla przyszłości Gminy Wolanów”  w ramach zadania Ekologia – wszystko w naszych rękach. Warsztaty przeprowadził Bartłomiej Kołacz z Kolonii Wawrzyszów w gminie Wolanów.

Podczas warsztatów dzieci mogły dowiedzieć się o znaczeniu pszczół dla ekosystemów, jak również o roli, jaką pełnią w zapylaniu roślin. To pomaga dzieciom zrozumieć złożone zależności w przyrodzie i to że każdy element ekosystemu ma swoje znaczenie. Praktyczne doświadczenia, takie jak obserwacja pszczół w ulu czy nawet uczestnictwo w pracy przy pszczelej hodowli, zachęcają dzieci do działania na rzecz ochrony środowiska. Zaczynają rozumieć, że ich osobisty wkład może mieć wpływ na zdrowie ekosystemu. Poprzez poznanie różnorodności pszczół i ich roli w utrzymaniu różnorodności roślin, dzieci lepiej rozumieją konieczność ochrony różnorodności biologicznej. Warsztaty pszczelarskie pozwoliły na połączenie teoretycznej wiedzy o ekologii pszczół z praktycznymi doświadczeniami, co sprawia, że nauka staje się bardziej interesująca i zrozumiała dla dzieci. Praca z pszczołami pomogła dzieciom zrozumieć, że przyroda jest czymś wartościowym i godnym szacunku. Poznanie trudów pszczelarstwa wywołuje większy szacunek dla pracy rolników i dla samego procesu produkcji żywności. Warsztaty z pszczelarzem były również okazją do nauki pracy w grupie, współpracy i komunikacji, co jest ważne dla budowania zrównoważonych społeczności.

Operacja pn.„Ekologia – wszystko w naszych rękach” realizowana przez Stowarzyszenie „Dla przyszłości gminy Wolanów” dofinansowana jest przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content