finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

UPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH

UPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCHProjekt realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2022 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” . Kwota dofinansowania na realizację zadania w wysokości 10 760,00 zł. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 360,00 zł.

Rolnictwo jako jeden z najważniejszych sektorów gospodarczych kraju, w tym województwa mazowieckiego, odgrywa szczególną rolę we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz

propagowaniu wsparcia dla ludności rolniczej. Nasze województwo, tak jak i cały kraj, odznacza się bardzo długą tradycją rolniczą, a ponadto czynnie wspiera działania w zakresie wprowadzania zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji w kontekście praktyk rolniczych. Warto tu także zauważyć, iż coraz większą uwagę zwraca się na odpowiednią jakość żywności oraz na podnoszenie standardów w zakresie jej przygotowania, przechowywania, czy też przetwarzania. W odniesieniu do tradycyjnych metod produkcji oraz kultywowania lokalnych zwyczajów, niewątpliwie szczególną rolę odgrywają produkty tradycyjne i regionalne, wytwarzane na bazie starych przepisów i w oparciu o konkretne składniki. Systemy ochrony jakości produktów żywnościowych, jak również promocja produktów regionalnych oraz tradycyjnych, w znacznym stopniu przyczyniają się do potęgowania roli

dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Idea szerzenia i kultywowania tradycyjnych wartości

jest doskonałym narzędziem dla zwiększania atrakcyjności wsi. Sprzedaż produktów regionalnych

oraz tradycyjnych znajduje duże zainteresowanie ze strony konsumentów, a także przyczynia się do

zwiększania przychodów terenów wiejskich. Aktywność w zakresie produkcji tradycyjnych wyrobów

i produktów żywnościowych jest impulsem dla ożywienia gospodarczego danego regionu, a także

przekłada się na jego rozwój ekonomiczny

Dlatego w naszym projekcie podjęliśmy działania mające na celu budowę silnej marki

produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych i rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny

Radomki. W ramach projektu Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wraz z partnerem projektu:

Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej RADOMKA, zrealizowało inicjatywę zmierzającą

do rozpoznawalności i budowy silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, oraz członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z terenu Południowego Mazowsza poprzez promowanie

produktów, ich producentów i wytwórców. Celem projektu był wzrost rozpoznawalności, oraz

upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych oraz Sieci Dziedzictwa

Kulinarnego,

W ramach projektu Stowarzyszenie Razem dla Radomki wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej RADOMKA realizowało konkurs kulinarny na najlepsze danie z papryką, którego celem było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej obszaru Doliny Radomki, wyszukanie produktów/dań regionalnych i lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru Doliny Radomki , jak też promowanie produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych – budujących tożsamość dziedzictwa kulinarnego obszaru. Celem konkursów było także zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami i wspieranie lokalnej tożsamości, oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Byliśmy obecni ze stoiskiem promującym produkty regionalne, lokalne i tradycyjne na dwóch imprezach o zasięgu lokalnym.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content