NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11609279


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwWNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY


FORMULARZE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 304 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 418 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 595 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działek,
(format: pdf, rozmiar pliku: 81 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działek,
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)


OBOWIĄZUJĄCY OD 2014


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: pdf, rozmiar pliku: 584 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: xls, rozmiar pliku: 473 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 279 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej
(format: pdf, rozmiar pliku: 382 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 241 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 895 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: pdf, rozmiar pliku: 126 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
(format: pdf, rozmiar pliku: 170 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
(format: xls, rozmiar pliku: 76 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 95 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 93 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji
(format: xls, rozmiar pliku: 35 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy
(format: pdf, rozmiar pliku: 79 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy
(format: xls, rozmiar pliku: 32 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 423 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy
(format: xls, rozmiar pliku: 528 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wyliczanie momentu bazowego
(format: xls, rozmiar pliku: 121 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 41 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 33 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 161 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 3 - Wykaz działek
(format: pdf, rozmiar pliku: 63 KB)


OBOWIĄZUJĄCY OD 12.04.2013


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 423 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 528 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 886 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 584 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 341 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 241 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 278 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania
(format: pdf, rozmiar pliku: 365 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formy gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,01 MB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa
(format: pdf, rozmiar pliku: 807 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza o pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 93 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 35 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy iz w ostatnich 12 m-c nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 79 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy iz w ostatnich 12 m-c nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej xls
(format: xls, rozmiar pliku: 32 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 170 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 76 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 95 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc
(format: pdf, rozmiar pliku: 227 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wyliczanie momentu bazowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 121 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 161 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 41 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego xls
(format: xls, rozmiar pliku: 33 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 1 do Umowy o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 2 do Umowy o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 146 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 3 do Umowy o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)


OBOWIĄZUJĄCY OD 31.01.2013


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 423 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 557 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 917 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 645 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 298 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 281 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 96 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza dot. pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 138 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 63 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 82 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej xls
(format: xls, rozmiar pliku: 33 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 92 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 92 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertpwego
(format: pdf, rozmiar pliku: 86 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertpwego
(format: xls, rozmiar pliku: 31 KB)


OBOWIĄZUJĄCY OD 08.06.2012


wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 423 KB)

wniosek tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 557 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 917 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 638 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 473 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 281 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 96 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza dot. pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 138 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 138 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 82 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej xls
(format: xls, rozmiar pliku: 33 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór gwarancji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

Narzędzia pomocnicze

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych
(format: pdf, rozmiar pliku: 267 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór formularza umowy przyznania pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 350 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 86 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór zapytania ofertowego xls
(format: pdf, rozmiar pliku: 31 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 147 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2012


tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: pdf, rozmiar pliku: 303 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: xls, rozmiar pliku: 411 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 566 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ankieta monitorująca xls
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ankieta monitorująca - instrukcja
(format: doc, rozmiar pliku: 61 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 85 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia xls
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację
(format: pdf, rozmiar pliku: 459 KB)Pozostałe dokumenty


Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 420 KB)

oświadczenie o własności nieruchomości

OŚWIADCZENIE o własności nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 92 KB)

oświadczenie o własności nieruchomości

OŚWIADCZENIE o własności nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 34 KB)

rachunek

RACHUNEK
(format: xls, rozmiar pliku: 270 KB)

wzór zapytania ofetowego

WZÓR zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 86 KB)

wzór zapytania ofertowego

WZÓR zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 31 KB)

formularz

FORMULARZ umowy przyznania pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 350 KB)

instrukcja

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 533 KB)

instrukcja

Wniosek o płatność PDF
(format: pdf, rozmiar pliku: 297 KB)

instrukcja

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 322 K)

poradnik

szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.