NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11477711


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga w Przysusze


Towarzystwo Kulturowe im. Oskara Kolberga w Przysusze

Stowarzyszenie rozpoczęło swoja działalność z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, 8 lipca 2004 roku. Wśród członków Towarzystwa największą grupę stanowią osoby związane z przysuską kultura i oświatą.Liczba członków na dzień dzisiejszy to 22 osoby. Celem Stowarzyszenia jest poznanie, utrwalenie i promowanie dziejów miasta i powiatu. Ponad to popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla terenu działania Stowarzyszenia oraz ludzi wywodzących się z Przysuchy oraz powiatu a zasłużonych na innym terenie.

Stowarzyszenie realizuje zadania lokalne mające na uwadze dobro społeczne i tradycje "Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga". Jest organizatorem i współorganizatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych w Przysusze: sesji popularno-naukowych, imprez kulturalnych. Do najważniejszych należy organizowanie wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta w Przysusze corocznych "Dni Kolbergowskich". Impreza ta od ponad 50 lat cieszy się wielkim zainteresowaniem. Towarzystwu udaje się pozyskiwać znaczne środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oraz w niektórych latach ze Starostwa Powiatowego w Przysusze na: nagrody dla laureatów, obiady dla uczestników przeglądu czy honorarium dla zespołu pieśni i tańca występującego w koncercie galowym.Dni Kolbergowskie - to jedna z najważniejszych na mapie województwa imprez promujących dziedzictwo kulturowe i folklor, a jego celem jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego, ukazanie twórczych aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie wydało 3 publikacje książkowe: "Przysucha - dzieje miasta od czasów najdawniejszych do 1945 r.", "Przysucha i okolice" przewodnik turystyczny, "50. Dni Kolbergowskie" historia przeglądu folklorystycznego.

Zarząd:

  • Jerzy Kwaśniewski - prezes zarządu
  • Anna Raczkowska - wiceprezes zarządu

Kontakt:
Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze
ul. Radomska 9
26-400 Przysucha
tel. (48) 675 22 20

sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.