finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Termomodernizacja budynku na potrzeby utworzenia Lokalnego Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Chruślice

30.04.2024 | kwiecien2024

Koło Gospodyń Wiejskich „Babki.pl” w Chruślicach zrealizowało zadanie finansowane w ramach operacji pn. „Termomodernizacja budynku na potrzeby utworzenia Lokalnego Centrum Rekreacyjnego w miejscowości Chruślice” na podstawie złożonego wniosku do LGD Razem dla Radomki oraz zawartej umowy o przyznanie pomocy z Województwem Mazowieckim nr 03526-6935-UM0715590/23 z dnia 29.06.2023r. Wysokość przyznanej pomocy wg umowy: 52 500,00 zł. co stanowi 100% wartości realizowanego zadania.

Inwestycja miała na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Realizacja operacji polegała na termomodernizacji budynku gminnego wraz z wymianą parapetów, obróbki blacharskiej, daszka nad drzwiami, terakoty schodowej oraz opaski wokół budynku wraz z wyposażeniem pomieszczenia w sprzęt sportowy stanowić będzie miejsce działań rekreacyjnych oraz społecznych. Będzie to miejsce ogólnodostępne, służące mieszkańcom jako miejsce spotkań, działań integracyjno-rekreacyjnych. Planowana inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia na wsi, a także znacznie poprawi funkcjonalność i estetykę przestrzeni w miejscowości Chruślice. Nowo wyremontowany obiekt ograniczy  dysproporcje w dostępie do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców z terenów wiejskich. Nastąpi uaktywnienie i integracja mieszkańców czy Kół Gospodyń Wiejskich poprzez wspólne spędzanie czasu poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, w tym związanych z aktywnością ruchową

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content