finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Spotkania edukacyjno-informacyjne dla dzieci dotyczące ochrony powietrza dobiegły końca.

16.11.2022 | listopad2022

Zakończyliśmy kolejne trwające na obszarze LGD „Razem dla Radomki” spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem skierowane do dzieci szkół podstawowych.

Łącznie w ramach projektu pn. ” Oddech dla Doliny Radomki ” podczas 6 spotkań w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” wiedzę uzyskało 293 uczniów.

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przeprowadzone zostały w PSP we Wrzeszczowie, Ludwikowie, Dąbrówce Podłężnej, Bieniędzicach, Mniszku i we Wrzosie.

Tematyka, z którą zapoznał dzieci prowadzący spotkania pan Cezary Nowek dotyczyła:

– budowania świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie;

– uświadamianie, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny, znajomych, sąsiadów oraz wskazywanie na odpowiedzialność za reagowanie na działania innych osób;

– w kontekście m.in. Uchwały 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z

dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, oraz

Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, oraz Uchwały 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).

– przekazanie wiedzy dotyczącej – ochrony przed hałasem., jako jednego z czynników zanieczyszczających powietrze;

Na koniec zajęć dzieci otrzymały polecenie wykonania ulotki dotyczącej ochrony środowiska w jednym z tematów: 1. Przyczyny zanieczyszczenia powietrza 2. Skutki zanieczyszczeń powietrza 3. Sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, dzięki której szkoła będzie miała możliwość wygrać elektroniczne ucho, które ostrzega przed jednym z zanieczyszczeń powietrza – hałasem.

Zadanie publiczne pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content