finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Skuteczni Menadżerowie Społeczni

O projekcie Aktualności Konkurs na Start Upy – Lokalne Inicjatywy Społeczne
Szkolenia i warsztaty Szkolne Kluby Wolontariackie Kontakt

Skuteczni Menadżerowie Społeczni

Projekt Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” finansowany jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Ma on na celu budowę silnego i aktywnego społeczeństwa na obszarze powiatu radomskiego i przysuskiego, poprzez zwiększenie liczby osób, lokalnych menadżerów społecznych – lokalnych liderów swoich środowisk. W szczególności dotyczyć będzie działań mających na celu budowę silnego sektora aktywnych obywateli i sektora org. pozarządowych.

Nasze działania skierujemy nie tylko do pełnoletnich mieszkańców obszaru powiatu radomskiego i przysuskiego, ale również do dzieci i młodzieży, z którymi chcemy podejmować działania w obszarze budowy postaw wolontariackich – tworzenia Szkolnych Klubów Wolontariackich, działających na rzecz osób potrzebujących. Innowacyjność w projekcie stanowić będzie możliwość kierowania przebiegiem projektu przez Beneficjentów projektu, którzy poprzez możliwość sfinansowania swoich pomysłów, inicjatyw – będą mogli kształtować działania społeczne, kulturalne, wolontariackie.

Odbiorcy projektu, dzięki zdobytym w szkoleniach i warsztatach umiejętnościom, będą w stanie animować kulturę, społeczeństwo, zakładać organizacje pozarządowe, a przede wszystkim zdobywać funduszę na realizację swoich pomysłów. Dlatego przeprowadzimy kompleksowe spotkania warsztatowe, uzupełnione o szkolenia e-lerningowe. Ogłosimy Akademię Animatorów Społecznych NGO, programy aktywizacji i integracji beneficjentów i mieszkańców, debaty w ramach kawiarenek obywatelskich, które wykażą potrzebę rozmów, poszukiwań rozwiązań na aktywizację mieszkańców, wymianę doświadczeń, kształtowanie współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych. Warsztaty obejmować będą swoim zakresem m.in. następujący zakres tematyczny: Zarządzanie i administracja w organizacji pozarządowe i grupie nieformalnej, Skuteczne NGO, Kreowanie wizerunku społeczności lokalnej i organizacji, Pozyskiwanie funduszy dla na inicjatywy społeczne, Warsztaty pisania i przygotowania wniosków w zakresie finansowania działań organizacji pozarządowych, Księgowość w organizacji pozarządowej, Ochrona danych osobowych w organizacji, Silni Menadżerowie Społeczni i Animacji Kultury.

Uczestnicy zajęć zdobędą nowe kompetencje, które ułatwią im animacje społeczności lokalnych. Stałym elementem projektu będzie prowadzenie mobilnego punktu doradczego dla org. pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych obywateli. Projekt przewiduje także wybór i realizację start-up?ów – działań konkursowych, w ramach których wybierzemy i sfinansujemy małe granty w postaci dofinansowania projektów w kwocie 1500,00 zł.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content