NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Czcionka:A- A A+
pl
en  
 
german  
 

ankieta
centrum akrtywnosci lokalnej
Ankieta on-going
wydawnictwa

radomka Liczba odwiedzin: 11632626


Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"

tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Newsletter:

Nasze inicjatywy

Andrzejki Folkowe Działalność lokalnych grup działania w latach 2014-2020. - seminarium 24 października 2013 r.

24 października 2013 r. Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" wspólnie ze Związkiem Gmin "Radomka" zorganizowała seminarium poświęcone działalności lokalnych grup działania w okresie lat 2014-2020.

Seminarium zostało podzielone na część terenową, podczas której uczestnicy odwiedzili inwestycje realizowane na terenie gminy Zakrzew, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, w tym w szczególności w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przedstawiony został Park Historyczny w Taczowie, w którym od kilku lat Wójt Sławomir Białkowski realizuję ideę budowy kompleksu poświęconego wybitnemu rycerzowi doby średniowiecza - Mikołajowi Powale z Taczowa. W Zatopolicach i w Cerekwi zaprezentowane zostały wybudowane i oddane do użytku na przestrzeni ostatnich trzech lat Domy Ludowe, które pełnią funkcję centrów kultury dla mieszkańców. Uczestnicy zapoznali się także z inwestycjami i nową infrastrukturą we wspomnianych miejscowościach oraz w Zakrzewie. W Milejowicach mieliśmy możliwość zapoznać się ze specyfiką działalności firmy Ireks Prokopowicz Sp. z.o.o, która jest wiodącym na rynku producentem środków wypiekowych, mieszanek piekarniczych - powstających z najlepszych zbóż i naturalnych surowców, oraz organizatorem Akademii Piekarskiej.

W drugiej części spotkania, która odbyła się w Gminnym Centrum Edukacji, Informacji i Kultury w Zakrzewie zaprezentowane zostały wystąpienia merytoryczne związane z nową perspektywą unijną na lata 2014-2020, które szczegółowo w kontekście funkcjonowania lokalnych grup działania w nowym okresie programowania, przypadającego na lata 2014-2020 - przedstawił Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Prezes Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Radomki" Cezary Adam Nowek - omówił zakres prac LGD "Razem dla Radomki" w okresie lat 2014-2015, a Wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski przedstawił współpracę pomiędzy samorządem lokalnym a LGD. Spotkanie zakończył występ dziecięcego zespołu ludowego "Zakrzewiaki", który zaprezentował przyśpiewki i utwory muzyczne regionu radomskiego.

Wizyta w Domu Ludowym w Cerekwii Wizyta w Akademii Piekarskiej Ireks Prokopowicz Wizyta w Zatopolicach
Seminarium: Wystąpienie Prezesa LGD - Cezary Adam Nowek Seminarium: Wystąpienie Dyrektora Departemantu Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich - Radosława Rybickiego Seminarium: Wystąpienie Wójta gminy Zakrzew - Sławomira Białkowskiego
Działalność lokalnych grup działania w latach 2014-2020 Występ zespołu Zakrzewiaki Działalność lokalnych grup działania w latach 2014-2020
sieć
szlak stefana szyllera


więcej: Partnerskie Mazowsze LGDenrd
ksow

więcej: polecane strony


LEADER

NASZE GMINY:

gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

Partnerzy / Partners LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.