finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Materiały do pobrania dla Wnioskodawców

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

FORMULARZE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

pdf

Wniosek o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 304 KB)

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 418 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 595 KB)

pdf

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

pdf

Wykaz działek,
(format: pdf, rozmiar pliku: 81 KB)

Wykaz działek,
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

pdf

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny lub urządzenia
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

pdf

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 2014
pdf

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 365 KB)

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: xls, rozmiar pliku: 854 KB)

word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 279 KB)

pdf

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 432 KB)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: xls, rozmiar pliku: 547 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 277 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 876 KB)

pdf

Klasyfikacje PKD
(format: pdf, rozmiar pliku: 1,01 MB)

pdf

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: pdf, rozmiar pliku: 126 KB)

Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

pdf

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 92 KB)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 46 KB)

pdf

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 96 KB)

pdf

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

pdf

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 31.01.2013
pdf

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 386 KB)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy
(format: xls, rozmiar pliku: 466 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 807 KB)

pdf

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 364 KB)

Ekonomiczny Plan Operacji
(format: xls, rozmiar pliku: 773 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 273 KB)

pdf

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 84 KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

pdf

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 84 KB)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

pdf

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

pdf

Wzór zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

pdf

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza
(format: pdf, rozmiar pliku: 151 KB)

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 08.06.2012

pdf

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 386 KB)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 466 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 807 KB)

pdf

Ekonomiczny Plan Operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 349 KB)

Ekonomiczny Plan Operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 766 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 723 KB)

pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 312 KB)

pdf

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 94 KB)

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

pdf

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 91 KB)

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

pdf

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie
(format: pdf, rozmiar pliku: 187 KB)

pdf

Wzór gwarancji – załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

Wzór gwarancji – załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

pdf

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc
(format: pdf, rozmiar pliku: 259 KB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY OBOWIĄZUJĄCY OD 08.06.2012 – narzędzia pomocnicze
pdf

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej
(format: pdf, rozmiar pliku: 300 KB)

pdf

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych
(format: pdf, rozmiar pliku: 267 KB)

pdf

Wzór zapytania ofertowego pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

Wzór zapytania ofertowego xls
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

pdf

załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

pdf

załącznik nr 2 – Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 145 KB)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2012
pdf

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: pdf, rozmiar pliku: 303 KB)

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy)
(format: xls, rozmiar pliku: 411 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 566 KB)

Ankieta monitorująca xls
(format: xls, rozmiar pliku: 537 KB)

word

Ankieta monitorująca – instrukcja
(format: pdf, rozmiar pliku: 52 KB)

pdf

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji xls
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

pdf

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 85 KB)

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny-urządzenia xls
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

pdf

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację
(format: pdf, rozmiar pliku: 459 KB)

pdf

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność pdf
(format: pdf, rozmiar pliku: 81 KB)

Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność xls
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

pdf

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: pdf, rozmiar pliku: 64 KB)

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkoweg
(format: xls, rozmiar pliku: 44 KB)

Wcześniejsze dokumenty
pdf

WNIOSEK
(format: pdf, rozmiar pliku: 377 KB)

WNIOSEK – wersja edytowalna
(format: xls, rozmiar pliku: 461 KB)

pdf

INSTRUKCJA do Wniosku
(format: pdf, rozmiar pliku: 782 KB)

pdf

OŚWIADCZENIE o uzyskanej pomocy de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 94 KB)

OŚWIADCZENIE o uzyskanej pomocy de minimis
(format: xls, rozmiar pliku: 40 KB)

pdf

OŚWIADCZENIE o posiadaniu nieruchomości
(format: pdf, rozmiar pliku: 88 KB)

OŚWIADCZENIE o posiadaniu nieruchomości
(format: xls, rozmiar pliku: 35 KB)

pdf

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: pdf, rozmiar pliku: 363 KB)

Ekonomiczny Plan Operacyjny
(format: xls, rozmiar pliku: 772 KB)

pdf

INSTRUKCJA wypełnienia Ekonomicznego Planu Operacyjnego
(format: pdf, rozmiar pliku: 274 KB)

pdf

WZÓR zapytania ofertowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

Wzór zapytania ofertowego
(format: xls, rozmiar pliku: 42 KB)

pdf

Formularz umowy o przyznaniu pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 290 KB)

pdf

Wniosek o płatność PDF
(format: pdf, rozmiar pliku: 297 KB)

Wniosek o płatność excel (edytowalny)
(format: xls, rozmiar pliku: 322 KB)

pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
(format: pdf, rozmiar pliku: 553 KB)

pdf

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: pdf, rozmiar pliku: 73,2 KB)

Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
(format: xls, rozmiar pliku: 46 KB)

pdf

Wzór gwarancji
(format: pdf, rozmiar pliku: 101 KB)

Wzór gwarancji
(format: xls, rozmiar pliku: 36 KB)

pdf

Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
(format: pdf, rozmiar pliku: 65,7 KB)

pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: pdf, rozmiar pliku: 311 KB)

word

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(format: doc, rozmiar pliku: 227 KB)

pdf

U1 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 71 KB)

pdf

U2 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 138 KB)

pdf

U3 załącznik do umowy 413 31
(format: pdf, rozmiar pliku: 62 KB)

pdf

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji (wersja PDF)
(format: pdf, rozmiar pliku: 63 KB)

Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji (wersja excel)
(format: xls, rozmiar pliku: 37 KB)

pdf

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny urządzenia (Wersja PDF)
(format: pdf, rozmiar pliku: 85 KB)

Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny urządzenia (Wersja Excel)
(format: xls, rozmiar pliku: 43 KB)

pdf

Poradnik dla beneficjentów
(format: pdf, rozmiar pliku: 599 KB)

pdf

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc
(format: pdf, rozmiar pliku: 295 KB)

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content