finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

REMIX POKOLEŃ

remix pokolen

Inicjatywa miała na celu podjęcie aktywności i zwiększenie samodzielności osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej i kulturowej dla osób w wieku 55 ich integracji z osobami młodszymi, poprzez zaoferowanie zróżnicowanej formy aktywności społecznej.

Zaplanowane w ramach projektu cele realizacji projektu zostały osiągnięte w 100 procentach. Realizowany projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród grup odbiorców. Wszystkie zaplanowane działania zostały efektywnie przeprowadzone, dlatego założone cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Osiągnięty został nadrzędny cel projektu polegający na podjęciu aktywności i zwiększeniu samodzielności osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zaproponowanie uczestnikom zajęć kulturalno-społecznych, a także profilaktyki zdrowotnej. Dodatkowo udało nam się dążyć do integracji międzypokoleniowej (osób starszych i osób młodszych) i wspólnego poznania. Kolejnym osiągniętym założeniem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia, wzrost aktywności społecznej i zapobieganie narastaniu zjawisku wykluczenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich w tym przez propagowanie oferty edukacyjno-kulturalnej.

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content