finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

logo razem dla radomki
atrakcje regionuAtrakcje regionu
ATRAKCJE REGIONUMorze Domaniowskie
Muzeum im. W. Gombrowicza
więcej >
nasze inicjatywyNasze inicjatywy
NASZE INICJATYWYJarmark Ludowy w Bieniędzicach
Dni Kolbergowskie
więcej >
PROJEKTY LGDProjekty LGD
PROJEKTY LGDPMMT
Zderzenie pokoleń
więcej >
PROJEKTY LGDProdukty Tradycyjne
PRODUKTY TRADYCYJNEPapryka Przytycka
Salceson Wizytowy
więcej >
ankieta
centrum aktywności lokalnej
nasze wydawnictwa

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”
tel/fax: (48) 38 58 996
tel. kom.: +48 572 361 068 zarzad@razemdlaradomki.pl

Zapisz się do newslettera

Aktualności

Relacja ze Święta Pieczonego Ziemniaka – Potańcówki na Dechach. Wydarzenie dofinansowane przez LGD Razem dla Radomki

6.11.2023 | listopad2023

rnika 2023 roku na terenie świetlicy gminnej w Ludwikowie odbyło się wydarzenie ,,Święto Pieczonego Ziemniaka – Potańcówka na Dechach”, realizowane w ramach projektu pn. Promocja dziedzictwa obszaru wiejskiego poprzez organizację wiejskiej potańcówki na dechach.

 Celem wydarzenia było zorganizowanie potańcówki wiejskiej, poprzez co było możliwe podtrzymywanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat elementów tradycji kulturowej oraz popularyzacja wiedzy o lokalnej i regionalnej kulturze mieszkańców obszarów wiejskich, ze szczególnym ukierunkowaniem na działania umożliwiające ocalenie zanikających wątków tradycji. Poprzez realizację zadania istotne wątki dziedzictwa kulturowego regionu , które są narażone na zapomnienie, zostały włączone w żywy obieg kultury.

 Celem podjętych działań w projekcie była także aktywizacja i integracja mieszkańców gminy i regionu w różnym wieku, od dzieci, poprzez młodzież , dorosłych do osób w wieku senioralnym.

Udział w działaniach projektowych dzieci i młodzieży pozwolił na transmisję międzypokoleniową lokalnych tradycji. Cele projektu zostały osiągnięte poprzez organizację wydarzenia kulturalnego o charakterze ludowym, w formie potańcówki wiejskiej , w trakcie , której oprócz okazji do tańca przy dźwiękach muzyki ludowej, uczestnicy mogli poznać regionalny folklor i stroje. Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich zostały zaprezentowane tradycyjne potrawy. Poprzez udział w wydarzeniu śpiewaków i muzyków ludowych wzmocniła się rola mistrzów tradycji w kształtowaniu tożsamości kulturowej naszej lokalnej wspólnoty. Realizacja projektu  pozwoliła na pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców gminy i regionu, zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu mieszkańcom terenu gminy i gmin okolicznych  na świeżym powietrzu,. Projekt miał także na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczno- kulturalne gminy i bezpośrednią współpracę z nimi. 

 Poprzez realizację przedmiotowej inicjatywy było możliwe zrealizowanie wydarzenia z zakresu animacji kulturowej w postaci potańcówki co przyczyniło się do wypromowania gminy Jedlińsk i obszaru a także zachęciło do odwiedzin turystów oraz przyczyniło się do rozpoznawalności obszaru.

 Przedsięwzięcie, które odbyło się na terenie świetlicy gminnej w Ludwikowie otworzyli: Wójt Gminy Jedlińsk Pan Kamil Dziewierz, Dyrektor GCKIKF Pani Anna Malinowska oraz Sołtys Ludwikowa Pani Monika Szczęsna. W wydarzeniu wzięli udział także: Ks. Andrzej Dwojakowski, Radna Powiatu Radomskiego Pani Teodozja Bień, Radna Gminy Jedlińsk Pani Ewa Ofiara, Radny Gminy Jedlińsk Zbigniew Dobosz, Dyrektor PSP w Ludwikowie Pani Małgorzata Sobień oraz mieszkańcy gminy i gmin ościennych.

 Wszyscy uczestnicy wydarzenia mieli okazję oglądać występy zespołów i kapel ludowych. Wystąpiły następujące formacje: Zespół Czerwone Korale, Zespół Biesiada Bierwiecka, Zespół Czerwona Jarzębina, Zespół Wólczanki, Kapela Wacława Imiołka, Zespół Ludwiczanki oraz Kapela Sylwestra Malczewskiego.  Formacje zaprezentowały wartościowe utwory ludowe zarówno wokalne jak i instrumentalne a w rytm tychże utworów publiczność mogła tańczyć.

 W czasie trwania występów zespołów ludowych rozstrzygnięte zostały liczne konkursy. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach: na tradycyjne danie z ziemniakiem, na największego ziemniaka, na najciekawszy kształt ziemniaka oraz rzeźbę z ziemniaka. W trakcie trwania potańcówki przeprowadzony został także konkurs na najlepiej zatańczonego oberka i polkę.  

 W trakcie trwania Święta Pieczonego Ziemniaka –potańcówki na dechach oprócz samej potańcówki i konkursów  miały miejsce dodatkowe elementy tworzące całość wydarzenia. Miało miejsce bowiem również otwarcie i poświęcenie altany znajdującej się obok Świetlicy, która będzie służyła mieszkańcom do celów rekreacyjnych.  Altana została otwarta przez Wójta Gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza, Dyrektor GCKIKF w Jedlińsku  Annę Malinowską, Sołtys miejscowości Ludwików  Monikę Szczęsną oraz reprezentującego  mieszkańców Ludwikowa Marcina Duraka. Altana została poświęcona przez Ks. Andrzeja Dwojakowskiego – proboszcza parafii Jankowice.

 Podczas wydarzenia miał miejsce występ artystyczny dzieci  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ludwikowie, które zaprezentowały się tanecznie jak i wokalnie. Występy zdolnych uczniów przyciągnęły mnóstwo ludzi i były nagradzane gromkimi brawami. Udział dzieci był celowym zamysłem organizatorów i służył przede wszystkim umożliwieniu młodemu pokoleniu wzięcia udziału w wartościowym wydarzeniu o charakterze ludowym.

 

Jednym z punktów  Święta Pieczonego Ziemniaka był mecz piłki nożnej, podczas którego naprzeciwko siebie stanęły: drużyna składająca się z mieszkańców Ludwikowa oraz drużyna składająca się z reprezentantów Samorządu gminnego. Uczestnicy wydarzenia mogli odwiedzić stoiska KGW oraz stoisko hodowców, na którym prezentowane było ptactwo ozdobne i małe zwierzęta.

Wydarzenie zakończyło się w godzinach wieczornych zabawą poprowadzoną przez kapelę Sylwestra Malczewskiego. W realizację wydarzenia były zaangażowane następujące instytucje i podmioty:

Wójt Gminy i Rada Gminy Jedlińsk

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Stowarzyszenie LGD ,,Razem dla Radomki”

KGW Ludwików

Sołectwo Ludwików

KGW ,,Nasze Sprawy” Bierwce

PSP w Ludwikowie

Jedlińskie Stowarzyszenie Hodowców Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza

 

Wydarzenie dofinansowane zostało w ramach projektu współpracy:”Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” i współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

logotypy prow

Partnerskie Mazowieckie LGD

Ważne linki:

program leader
rural

więcej: polecane strony

kalendarz 2024
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki Facebook
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki YouTube
NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć
Skip to content